Řád imatrikulací a promocí

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách jsou vnitřními předpisy veřejné vysoké školy další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy. Statut Univerzity Karlovy v Praze ve svém čl. 56 odst. 3 stanovuje, že postup při imatrikulacích a při promocích stanoví řád imatrikulací a promocí, který je vnitřním předpisem.


V souladu se zákonným ustanovením a čl. 56 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy v Praze byl Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze schválen dne 28. ledna 2000 Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze, který nabyl platnosti dnem 13. března 2000, kdy byl registrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktuální znění Řádu imatrikulací a promocí

II. úplné znění ze dne 18. 11. 2015

Předchozí znění

Řád imatrikulací a promocí ze dne 13. 3. 2000Poslední změna: 18. březen 2016 14:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám