Ubytování a stravování


S dotazy týkajícími se ubytování (zásady ubytování, podávání žádostí, jejich hodnocení atp.) se lze obracet výhradně na e-mailovou Ubytovací poradnu  (přístupnou z aplikace pro podávání žádostí Mašinka), s dotazy týkajícími se ubytování studentů s postižením, event. jejich asistentů, na Kancelář pro studenty se speciálními potřebami.


Pro ubytování tělesně postižených studentů jsou k dispozici pokoje s bezbariérovým přístupem a upraveným sociálním zařízením na kolejích Kajetánka ll. (8 lůžek), Jednota (2 lůžka), v bloku 10 na koleji Hostivař (4 lůžka) a v Plzni na Bolevecké (2 lůžka). Většinou se jedná o 2 pokojovou buňku se společným sociálním zařízením, kde se počítá s ubytováním studenta - vozíčkáře v jednom a jeho asistenta ve druhém pokoji.


Kolej Jednota (Praha 1, Opletalova 38) se nachází v centru města nedaleko pro vozíčkáře přístupné stanice metra C Hlavní nádraží, v dosahu je i metro A, stanice Muzeum (s novým výtahem) a B, nám. Republiky (bohužel přístupná jen po schodech), a “po vlastní ose” jsou z ní velmi dobře dostupné budovy např. Filozofické, Právnické nebo Pedagogické fakulty. Výhodou rovněž je přístupná menza v téže budově, nevýhodou velikost výtahu na koleji (jedná se o starší typ výtahu a širší vozík se do něj nemusí vejít) a špatné parkovací možnosti v okolí budovy.


Pokoje na Kajetánce II. (Praha 6, Radimova 12) jsou vhodné zejména pro studenty, kteří mají vlastní auto. Bezprostředně u vchodu do budovy jsou vyznačena parkovací místa. Centrum města, kde se nachází většina budov UK, je odtud bez auta hůře dostupné: je nutno jet autobusem na metro A, kde je pro vozíčkáře přístupných jen několik málo stanic, nebo tramvají; přístupová cesta ke kolejím navíc vede do prudkého kopce a bez asistence ji vozíčkář sám nezvládne. Menza se nachází v objektu, není však bezbariérově přístupná.


Pokoje v Hostivaři (Praha 10, Weilova 1128) byly vybudovány v rámci rekonstrukce bloku 10 v roce 2004. Mohou sloužit jak vozíčkářům, kteří mají možnost dopravy po Praze vlastním  autem, tak i těm, kteří jsou odkázáni na MHD: do centra lze dojet nízkopodlažním autobusem 154 nebo 122 a metrem C ze stanice Chodov (s plošinou a výtahem). Menza     je součástí areálu.


Pro ubytování handicapovaných studentů lze v současnosti ještě využít kolej 17. listopadu v Tróji, eventuálně kolej Hvězda v Břevnově. Tyto objekty ale nesplňují požadavky na ubytování osob s postižením a těžko by zde mohl bydlet student, který potřebuje speciálně upravené sociální zařízení.


Koleje a menzy UK budou – v závislosti na finančních podmínkách univerzity i v závislosti na poptávce po tomto ubytování ze strany studentů – upravovat další pokoje pro handicapované studenty. S vybudováním bezbariérového ubytování se samozřejmě počítá v objektech, které budou procházet rekonstrukcí (kolej Švehlova, další bloky v Hostivaři). Studenti, kteří jsou uznáni osobami dlouhodobě zdravotně postiženými nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženými (dle vyhlášky 182/1991 Sb.), držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, i asistenti takových studentů (sami studenti UK, ovšem pouze v případě ubytování na stejné koleji) jsou při posuzování žádostí o ubytování zvýhodněni (splňují tzv. absolutní kritérium - viz Zásady ubytování v akademickém roce 2005 - 06, http://www.ubytovani.cuni.cz/UBYTOVANI-29.html).


Pokud je třeba zajistit ubytování na koleji asistentovi, který není studentem UK, řeší se tato situace individuálně.


Zcela bezbariérově upravena je menza v Jinonicích, k dispozici jsou zde  i  bezbariérová WC v její blízkosti (v hale v přízemí). Přístupné jsou dále menzy 17. listopadu v Tróji,  Albertov, Sport ve Vokovicích, Právnická a Jednota. Nejsou v nich však k dispozici odpovídající sociální zařízení, přístroje pro volbu jídla jsou vysoko atd.


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:32
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám