Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.


Cenu představuje diplom a věcný dar nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 15.000,- Kč.


Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 cen.


Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30.5. rektorátu Univerzity Karlovy.


Statut ceny je zveřejněn na adrese: http://www.msmt.cz


Cena ministra školství pro rok 2015

PřF

Bc. Eva Martínková

3.LF

Bc. Jana Smrčková

3.LF

Julius Lukeš

MFF

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.


Ceny byly předány na MŠMT 1.12.2015


Cena ministra školství pro rok 2014

FF

Bc. Barbora Kukrechtová

PřF

RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D.


Ceny byly předány v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského 18.11.2014


Cena ministra školství pro rok 2013

FSV

PhDr. Zuzana HAVRÁNKOVÁ


Cena byla předána na MŠMT ČR 21.11. 2013


Poslední změna: 4. únor 2016 12:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám