Biotechnologické a biomedicínské centrum

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy v Praze


Na podzim 2013 započala výstavba nového vědeckého centra ve Vestci, které společně realizuje 7 partnerských institucí, šest výzkumných ústavů Akademie věd ČR a Univerzita Karlova v Praze. Bezmála 26.000 m2 nových laboratoří a dalších pracovních prostor pojme v budoucnu na 600 zaměstnanců, z toho 450 vědeckých pracovníků včetně téměř dvou stovek studentů magisterských a doktorských programů 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.


Jedná se o poslední zahájenou stavbu velké infrastruktury z Programu Výzkum a vývoj pro inovace a také čtvrtou nejnákladnější. Hlavní zdroj financí na vybudování centra zajišťuje Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013. V roce 2011 schválila Evropská komise dotaci z evropských fondů na výstavbu ve výši 2,3 miliardy korun.

Vítězem řízení na generálního dodavatele stavby se stalo sdružení zlínských firem (Zlínstav, a. s., a POZIMOS, a. s.).

Přední vědecké kapacity Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR se spolu se zahraničními odborníky začnou věnovat základnímu výzkumu v nových prostorách již na jaře 2015.

Výzkumná část projektu byla zahájena ve stávajících pražských laboratořích Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR již v loňském roce spuštěním prvního výzkumného programu „Funkční genomika“. V průběhu letních měsíců 2013 byly zahájeny zbývající čtyři výzkumné programy projektu – „Buněčná biologie a virologie“, „Strukturní biologie a proteinové inženýrství“, „Biomateriály a tkáňové inženýrství“a „Vývoj léčebných a diagnostických postupů“.


Cílem výzkumu bude detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, výzkum a vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek a chemoterapeutik. Konkrétním

předmětem výzkumu bude například určení konkrétních genů zodpovědných za nemoci srdce, jater či sluchu, výzkum mikrobiálních infekcí a mikrobiálních biofilmů. Další obory se budou zabývat výzkumem

nových biomateriálů pro náhrady cév a srdečních chlopní.

Výzkumné a vzdělávací aktivity budou podpořeny špičkově vybavenými centrálními servisními laboratořemi, např. špičkové pracoviště zobrazovacích metod zapojené do mezinárodního konsorcia Euro BioImaging. Studenti doktorského studia se zde budou moci zúčastnit práce v moderně vybavených laboratořích, spolupráce s vynikajícími českými a zahraničními vědci i specializovaných mezinárodních

kurzů v pokročilých zobrazovacích metodách, pořádaných v rámci tohoto konsorcia. Prostřednictvím dalších servisních pracovišt připravovaných v BIOCEV je budoucí centrum již nyní zapojeno do dalších dvou

mezinárodních konsorcií zaměřených na strukturní biologii (INSTRUCT) a funkční genomiku a fenotypizaci (Infrafrontier). V neposlední řade bude v centru probíhat školení pro zaměstnance firem v pokročilých

biotechnologických metodách. Současně s těmito zásadními činnostmi se bude centrum zabývat i popularizací vědeckých oborů a intenzivní spoluprací s komerčním sektorem za účelem transferu nových

technologií do praxe.


více informací o projektu BIOCEV


Poslední změna: 12. listopad 2014 15:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám