Generel - prezentace rozvoje

Požadavky programu rozvoje vyplývajícího z dokumentu dlouhodobého záměru z hlediska územně plánovacího jsou obsaženy v generelu výstavby. Stanovuje, jak program rozvoje realizovat v daném území a čase. Zajišťuje optimalizaci využití nemovitého majetku, vazby na dokumenty územního plánování, je podkladem pro další investiční program.Generel - prezentace rozvoje Univerzity Karlovy představuje v hrubých rysech přehled nemovitého majetku UK (budovy), jejich rozmístění v ČR (detailněji v Praze, Plzni a Hradci Králové), jejich strukturu, stáří a způsob využití.


Dále obsahuje informaci o financování Programu 233310- Rozvoj a obnova MTZ UK v letech 1997 – 2007, o podílu státního rozpočtu a vlastních finančních prostředků na něm. Jsou zde v textové a grafické podobě podány informace o již realizovaných významných akcích a také o připravovaných prioritních investičních akcích a o nové výstavbě v lokalitách Albertov, Plzeň a Hradec Králové. Dále jsou prezentovány zájmové lokality pro budoucí výstavbu UK do roku 2020.
multimediální prezentace rozvoje Univerzity Karlovyarchivní generel


Poslední změna: 12. listopad 2014 15:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám