Digitalizace studijních materiálů

Digitalizace studijních materiálů představuje jednu ze základních forem podpory studentů s postižením zraku. Hlavní výhodou digitalizovaného textu (skriptum, kniha, článek apod.) je to, že může být s využitím počítače vybaveným odpovídajícím softwarem transformován do zvukové podoby.


Postup při digitalizaci


Předtím než student požádá o digitalizaci studijního textu, je třeba zjistit, zda text již nebyl v minulosti digitalizován.


To je možné učinit na těchto odkazech:

http://carolina.mff.cuni.cz/knihy.php (katalog pracoviště Carolina – střediska digitalizace studijních zdrojů UK)

http://ckis.cuni.cz (Centrální katalog UK)

http://ukaz.cuni.cz (vyhledávač Discovery UK)

https://www.teiresias.muni.cz/knihovni-brana/ (Knihovní brána pro zrakově postižené)Pokud byl text již řádně digitalizován, student si ho stáhne z knihovny instituce, která ji dává k dispozici (podmínkou bývá registrace). Pokud byl text digitalizován pracovištěm Carolina, je zpravidla obratem emailem zasílán studentovi. V případě rozsáhlejších knih je využíváno URL ke stažení nebo jiné datové úložiště.


Není-li text digitalizován, je nutné v prvé řadě zajistit jeho vypůjčení ve fyzické podobě. Pro studenty Právnické fakulty UK zajišťují pracovníci Caroliny vypůjčení sami.


Dobře lze digitalizovat jen knihy, které nejsou podtrhané (podtržení tužkou lze event. vymazat, ale jiné psací nástroje nikoli). Rovněž nelze digitalizovat například rukopis – doporučujeme spíše využití asistenční služby.


Pracoviště poskytující digitalizaci studijních textů na UK

Carolina – středisko digitalizace studijních zdrojů IPSC UK

http://carolina.ipsc.cuni.cz


Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

http://195.113.37.40/handi.htmPoslední změna: 23. březen 2016 13:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám