Operační programy EU

Univerzita Karlova se naplno zapojila do realizace projektů spojených s druhým programovým obdobím 2007-2013 v rámci strukturálních fondů EU. Drtivá většina projektových žádostí směřovala do Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Praha – Adaptabilita, Praha – Konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro Inovace. Více informací o schválených projektech najdete v sekci věnované tomuto období.


V současné chvíli jsou na Univerzitě Karlově v plném proudu přípravy na nové programové období 2014-2020. Plánujeme se zapojit do různých programů, zejména však do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zaměřen na posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.


Poslední změna: 20. červenec 2015 14:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám