Celouniverzitní projekty ESF/ERDF

V roce 2011 byla zveřejněna dvoukolová výzva č. 30 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k předkládání projektových žádostí zaměřených na podporu vytváření kvalitních týmů VaV a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic a na podporu intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromých a veřejným sektorem.


Univerzita Karlova zareagovala předložením dvou projektů „Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově (POSTDOCI NA UK)“ a „Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorských studií (POSTDOCI II UK)“, které byly řídícím orgánem schváleny k financování.


Uvedené projekty byly realizovány od 1.1.2012 do 30.6.2015 na čtyřech fakultách univerzity: Lékařské fakultě v Hradci Králové, Farmaceutické fakultě, Lékařské fakultě v Plzni a Přírodovědecké fakultě. Projektové a finanční řízení zajišťuje Odbor projektové podpory. Celková schválená finanční částka pro oba projekty činila necelých 270 miliónů korun.


Poslední změna: 15. srpen 2016 13:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám