Publikace o UK

Univerzita Karlova vydává každoročně aktualizované, stručně a přehledně zpracované oficiální materiály určené pro širokou veřejnost, zájemce o studium, novináře či odborníky.
Publikační činnost UK


Publikační činnost UK vychází z velké části z edukační a vědecké činnosti univerzity a zajišťuje ji univerzitní nakladatelství Karolinum. Vlastní publikační aktivity realizuje také několik fakultních vydavatelství: Vydavatelství Matfyzpress, Vydavatelství na Pedagogické fakultě UK a Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze.


Univerzita Karlova také vydává reprezentativní monotematický tištěný čtvrtletník FORUM určený zástupcům akademické obce i veřejnosti. Vychází od roku 2005 a témata jednotlivých čísel byla např. Studenti Univerzity Karlovy, Věda a výzkum na UK, Dvacet let svobodné UK, Mecenáši, sponzoři, donátoři, UK a volný čas apod.


Archiv časopisu


Zpravodajsky se věnuje aktuálnímu dění na UK od roku 2003 univerzitní internetový časopis i-FORUM, který reaguje na problémy a snaží se komplexně mapovat všechny oblasti týkající se činnosti univerzity – problematiku vzdělávání a vědy, vysokých škol, legislativy apod. Mezi nejčtenější rubriky patří Projekty a týmy, Studenti a Rozhovory a portréty. Časopis má anglicky psanou podobu pro zahraniční studenty – English Digest.


www.iforum.cuni.czPoslední změna: 29. leden 2015 18:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám