Leiden Ranking

Základní popis a metodologie

Za Leidenským žebříčkem stojí Centrum pro studium vědy a technologie (Centre for Science and Technology Studies) Leidenské univerzity, jež se specializuje na bibliometrii. Podobně jako SIR či tzv. Taiwanský žebříček se Leidenský žebříček soustředí pouze na jednu z oblastí činnosti vysokých škol, tj. vědu, výzkum a vývoj. Zejména ve srovnání s druhým jmenovaným je však jeho metodologie propracovanější a opatrnější (autorský tým např. otevřeně uvádí, že v přiřazování afiliací se vyskytují nepřesnosti či že při interpretaci dat je vždy nutné zohlednit rozdílné poslání jednotlivých institucí či jejich ukotvení v národním kontextu, vedle přesných hodnot jsou vypočítány také intervaly stability apod.).


Leidenské srovnání pracuje s indikátory podíl publikací, které náležejí mezi nejcitovanější (PPtop 1%, 10% či 50 %), podíl publikací, které vznikly ve spolupráci s alespoň jednou institucí (PPcollab) či podíl publikací, které vznikly ve spolupráci alespoň dvou zemí (PPint collab).


Výchozím zdrojem pro výpočet hodnot jednotlivých indikátorů je databáze Web of Science a výsledky typu "article" a "review" ve čtyřletém období. Žebříček umožňuje pracovat s absolutními (celkový počet publikací, na nichž se instituce podílela) či poměrovými hodnotami (hodnota je v takovém případě odvozena od celkového počtu afiliací, tzn. že pokud výsledek například vznikl ve spolupráci pěti institucí, každé z nich je započítána hodnota 0,2).


Domácí stránka

Interaktivní procházení výsledků

Univerzita Karlova v Leidenském žebříčku

V roce 2016 dosáhla Univerzita Karlova těchto výsledků (údaje za publikace zveřejněné mezi lety 2011-2014):


indikátor

celkem

1

2

3

4

5

počet publikací (absolutní výpočet)

11 303

4 976

1 689

788

3 613

417

počet publikací (poměrový výpočet)

5 046

2 493

727

457

1 141

227

PPtop 10% (absolutní výpočet)

9,6 %

9,5 %

8,1 %

9,8 %

10,3 %

9,9 %

PPtop 10% (poměrový výpočet)

6,1 %

5,3 %

6,2 %

8,5 %

6,2 %

8,2 %

PPcollab

85 %

85 %

86 %

74 %

89 %

72 %

PPint collab

56 %

47 %

53 %

58 %

70 %

52 %


Legenda k tabulce: 1 = biomedicínské a lékařské vědy, 2 = vědy o Zemi a živé přírodě, 3 = matematika a informatika, 4 = přírodní a technické vědy, 5 = společenské a humanitní vědy.


Výstupy

Leiden Ranking 2016

Leiden Ranking 2015

Leiden Ranking 2014

Leiden Ranking 2013


Poslední změna: 13. únor 2017 10:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám