Free movers

Další z možností, jak můžete uskutečnit studijní pobyt v zahraničí, je vyjet mimo rámec existujících výměnných/stipendijních programů, tj. jako tzv. free mover.


Výhodou tohoto typu výjezdu je, že si můžete vybrat prakticky jakoukoliv zahraniční univerzitu, o kterou máte zájem. Nebudete tedy omezeni žádnou nabídkou a budete moci vyjet na univerzitu dle svého přání. Nevýhodou je větší administrativní zátěž, neboť si prakticky celý výjezd budete muset zařídit sami a proces bude tudíž náročnější než u zavedených výměnných/stipendijních programů.
Jaký je předpokládaný časový plán příprav?

Studijní pobyt je třeba začít promýšlet přibližně 12 – 18 měsíců před plánovaným začátkem studia v zahraničí.


Nejlépe 18 měsíců před plánovaným začátkem zahraničního studia:


Vybírejte cílovou zahraniční univerzitu (resp. více univerzit) – viz kapitola „Jak vybrat zahraniční univerzitu?“.

Od svých „favoritů" si vyžádejte co nejvíce informací o studijních programech, případné finanční podpoře při studiu, možnostech ubytování, apod. Na webových stránkách vybrané školy si vyhledejte veškeré informace o tom, jak a kdy je třeba se ke studiu přihlásit.


12 měsíců před plánovaným začátkem studia:

Zahraniční vysoké školy budou pravděpodobně vyžadovat doklad o Vašich jazykových znalostech, proto si včas zařiďte požadované jazykové zkoušky. Zašlete přihlášku na univerzitní vstupní testy. Nemáte-li pro studium v zahraničí zajištěné finanční prostředky (na školné, náklady na živobytí, cestovné atd.), je nejpozději v tuto dobu nutné začít hledat alternativní finanční zdroje. Připravujte si všechny doklady, které přijímací univerzita vyžaduje spolu s podáním přihlášky. Požadovanými dokumenty se budeme zabývat v další kapitole.


Alespoň 9 měsíců před plánovaným odjezdem:

Na studijním oddělení své fakulty si vyžádejte potvrzený výpis studijních výsledků (v angličtině), někdy škola vyžaduje i notářsky ověřený překlad maturitního vysvědčení. Přihlášku ke studiu a všechny požadované doklady zašlete na univerzitu (pozor na termíny uzávěrek včetně termínu pro zaslání žádostí o finanční podporu).


Po obdržení rozhodnutí o Vašem přijetí na zahraniční VŠ:

Vyberte školu, na kterou nastoupíte (pokud jste jich kontaktovali více), a uvědomte o tomto rozhodnutí všechny školy, na které jste se hlásili. Zašlete vybrané škole potvrzení o zaplacení zápisného a vyplněné formuláře, které požadují. Zkontaktujte univerzitu ohledně ubytování a zjistěte si podmínky zdravotního pojištění v cílové zemi. Rezervujte či zakupte si jízdenky/letenky.


3 měsíce před odjezdem:

Požádejte o vstupní vízum (je-li v dané zemi třeba) a zajistěte si zdravotní pojištění. V případě, že nemáte k zajištění studijního pobytu dostatek finančních prostředků, některé univerzity lze požádat o odložení nástupu do školy (většinou max. 2 semestry).

Jak si vybrat zahraniční univerzitu?

Výběr zahraniční univerzity nepodceňujte, založte jej na důkladném zvážení všech dostupných informací.


Předem se důkladně informujte o studijních programech a také si ověřte, zda budete moci získané kredity uplatnit ve svém studiu.


Kontaktujte:


Zahraniční oddělení své fakulty

Odbor zahraničních vztahů rektorátu UK

Informační, poradenské a sociální centrum UK

Velvyslanectví příslušné země v ČR


Vyhledávejte informace na internetu:


Klasifikace světových univerzit (Academic Ranking of World Universities)

Klasifikace světových univerzit (QS Top Universities)

Přehled univerzit podle zemí (Yahoo)


Jakými dokumenty se vybavit?

Přihláška

Na www stránkách vybrané školy si vyhledejte přihlášku a zjistěte si termín pro její podání. Na některé školy je možné hlásit se prostřednictvím internetu, jiné vyžadují zaslání zkompletované přihlášky poštou. Ke zkompletované přihlášce je třeba napsat doprovodný dopis, v němž vyznačíte jednotlivé části přihlášky a případně upozorníte, co ještě zašlete dodatečně. Většina škol vyžaduje také přiložení dokladu o zaplacení poplatku za přihlášku.


Doporučující dopisy

K přihlášce je zpravidla nutné přiložit doporučující dopisy, a to většinou od dvou až tří vyučujících z Vaší fakulty či katedry. Vyučující, který Vám píše doporučující dopis, by měl zhodnotit Vaše studijní schopnosti a výsledky, přístup ke studiu a také způsobilost studovat v daném jazyce na zahraniční VŠ.

Více informací o doporučujících dopisech


Motivační dopis

Důležitost této části přihlášky je na každé zahraniční škole různá. Obvykle se v něm prolínají prvky životopisu a profesionálních perspektivních plánů studenta.

Návody a příklady motivačních dopisů


Výpis studijních výsledků z předchozího studia, kopie diplomu, maturitní vysvědčení

Zahraniční vysoká škola od Vás bude vyžadovat oficiální doklad o dosavadních studijních výsledcích, který získáte na studijním oddělení příslušné fakulty, nebo kopii diplomu a dodatku k diplomu, případně certifikát ze zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus. Dále může žádat ověřený překlad maturitního vysvědčení.


Doklad o finančním zabezpečení

K přihlášce bývá mnohdy nutné doložit, že žadatel o přijetí či jeho sponzor má na svém kontě dostatek finančních prostředků na zajištění studia a pobytu v dané zemi.

Možnosti financování

Nezalekněte se výše školného – zahraniční školy často disponují různými finanční zdroji, stipendii, dotacemi či granty.

Pokud jste schopni nabídnout své vědomosti a schopnosti v daném oboru, můžete zkusit požádat o přímou finanční dotaci. Někdy je také možné si na univerzitě přivydělat formou brigády.


U výjezdů mimo výměnný/stipendijní program je třeba počítat s větší finanční zátěží, jelikož odpadají finanční výhody spojené s účastí v tomto programu (tj. odpuštění školného či udělení stipendia). Některé univerzity však poskytují zahraničním studentům finanční podporu, proto si takovou možnost ověřte. Rovněž můžete požádat o finanční podporu ze zdrojů své fakulty, nebo univerzity (např. Fond mobility) nebo využít nabídky různých nadací, grantových agentur a dalších institucí podporujících studentskou mobilitu.

Více informací o realizaci studia v zahraničí „na vlastní pěst“ najdete v Informační brožuře.


Poslední změna: 15. únor 2017 14:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám