Univerzita třetího věku

  Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným. Jedná se o soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v seniorském věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.


  Program celoživoního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělávání s maturitní zkouškou. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá v Karolinu.


  Výši úplaty stanovuje děkan fakulty, která uskutečňuje program U3V.


  Přihlášky se podávají kontaktním osobám příslušných fakult. Termíny podání přihlášky se liší podle jednotlivých fakult.

  Katalog kurzů Univerzity třetího věku


  NOVINKA: Katalog univerzity třetího věku pro akad. rok 2016/2017

  Stáhnout PDF (3,13 MB)


  Tištěný katalog si můžete od 16. 4. zakoupit v Informačním, poradenském a sociálním centru, Celetná 13, Praha 2. Katalog bude také dostupný na Dni celoživotního vzdělávání:  Den CŽV & Festival absolventů

  16. dubna 2016

  Přijďte se seznámit se širokou nabídkou vzdělávacích programů

  zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele...), určených

  pro všechny bez rozdílu věku nebo původu.

  Více informací


  Informace o nabídce programů z fakult a dalších součástí

  Katolická teologická fakulta

  Husitská teologická fakulta

  Právnická fakulta

  1. lékařská fakulta

  2. lékařská fakulta

  3. lékařská fakulta

  Lékařská fakulta v Plzni

  Lékařská fakulta v Hradci Králové

  Filozofická fakulta

  Přírodovědecká fakulta

  Matematicko-fyzikální fakulta

  Pedagogická fakulta

  Fakulta sociálních věd

  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Fakulta humanitních studií

  Ústřední knihovna - EDIS

  Kontakty

  Kontaktní osoby na fakultách

  Slavnostní ukončení programů U3V

  Slavnostní ukončení programů Univerzity 3. věku probíhá společně pro několik fakult jedenkrát ročně (červen) ve Velké aule v Karolinu. Absolventi těchto programů jsou o slavnostním ukončení podrobně informováni příslušnými fakultami.

  Více o termínech

  Starší katalogy kurzů Univerzity 3. věku

  Katalog pro rok 2015/16

  Katalog pro rok 2014/15

  Katalog pro rok 2013/14

  Katalog pro rok 2012/13

  Katalog pro rok 2011/12

  Katalog pro rok 2010/11

  Katalog pro rok 2009/10

  Katalog pro rok 2008/09

  Katalog pro rok 2007/08

  Katalog pro rok 2006/07

  Katalog pro rok 2005/06

  Katalog pro rok 2004/05

  Katalog pro rok 2003/04


  Poslední změna: 8. říjen 2016 22:55 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208


  Jak k nám