Znak UK ke stažení

Zásady používání a ochrany znaku UK specifikují užití jednotlivých grafických podob znaku, který se od sebe liší mírou zjednodušení základního motivu. Než se rozhodnete znak aplikovat, přečtěte si pozorně zásady odlišného užití znaku a úplné znění přílohy č. 10 Statutu Univerzity Karlovy v Praze Znak Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. února 2013 .

Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity.


Grafická podoba znaku

V uvedené grafické podobě III

může být znak užíván univerzitou, fakultou nebo další součástí pro označování jiných dokladů o studiu nebo o celoživotním vzdělávání, v úřední korespondenci, k označování pamětních písemností, knižních publikací, vizitek a na webových stránkách univerzity, fakult a dalších součástí. V této podobě může být znak univerzity též užíván studenty a zaměstnanci univerzity k označování jejich bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních nebo habilitačních prací.


Grafická podoba znaku III v PDF


Grafická podoba znaku III v PNG


Grafická podoba znaku III, červená v PDF


Grafická podoba znaku III, červená v PNG


Grafická podoba znaku III v AI


V uvedené grafické podobě IV

může být znak užíván univerzitou, fakultou nebo další součástí pro označování časopisů a dalších titulů, jakož i tiskových zpráv, informačních tiskovin nebo multimediálních výstupů vydávaných univerzitou, fakultou nebo další součástí, pro propagační nebo prezentační účely anebo pro společenské, kulturní, sportovní či jiné akce.

Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita za úplatu poskytnout právo užívat znak v grafické podobě IV výrobci a prodejci upomínkových předmětů, které mohou být tímto znakem označovány za podmínek stanovených v této smlouvě.


Grafická podoba znaku IV v PDF


Grafická podoba znaku IV v PNG


Grafická podoba znaku IV, červená v PDF


Grafická podoba znaku IV, červená v PNG


Grafická podoba znaku IV v AI
Poslední změna: 12. listopad 2014 15:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám