Ediční komise


Poslání a kompetence

Ediční komise sbírá podněty z akademické obce týkající se těchto okruhů. Vyjadřuje se k návrhům vnitřních předpisů UK věnujících se těmto bodům. Výstup práce ediční komise slouží jako podklad pro jednání Akademického Senátu UK a také jako zpětná vazba zaměstnancům UK, kteří se dané problematice věnují.


Ediční komise slouží jako prostor pro diskusi nad tématy, které se týkají zejména těchto okruhů:

nakladatelská politika UK

- vydavatelství UK

- zpřístupňování výukových materiálů UK přes Internet

- rozvoj Open Accessu na UK

- problematika autorských práv

informační systém a ústřední knihovna UK

- repozitáře UK

- fungování knihoven na UK

- rozvoj Intranetu na UK

vnější vztahy

- jednotný vizuální styl UK

- vnější web UK

- propagační materiály UK

- popularizační a informační akce pro veřejnost pořádané UK

- prezentace UK v médiích

- sponzoring

- spolupráce UK s komerční sférou

- vztahy s alumni

Předseda komise

František Vaňásek (1. LF)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Bc. Tomáš Bederka (PedF)

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

Mgr. David Hurný (PřF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Mgr. Jan Kříž (PřF)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

Klára Nechvílová (KTF)

Michal Říha (PF)

Bc. Filip Sedlák (HTF)

Mgr. Aleš Svoboda (FHS)

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF)

František Vaňásek (1. LF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Jan Bartoška (1. LF)

Mgr. Ing. Lukáš Dibdiak (1. LF)

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Elen Galstyan (FSV)

Anna Kalašnikovová (PF)

Lukáš Kostínek (PF)

Eliška Kryčerová (PedF)

Mgr. Tomáš Masařík (MFF)

Martin Samek (PF)

RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (UVT)

PhDr. Hana Urychová (IPSC)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)

Jednání komise ve funkčním období únor 2017 - leden 2018

Datum zasedání

Zápis

Přílohy

8. 3. 2017

Zápis

vidováno

12. 1. 2017

Zápis


Repozitář podkladových materiálů ediční komise

Archiv zápisů ze zasedání ediční komise


Poslední změna: 27. březen 2017 12:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám