Ekonomická komise


Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.


Předseda komise

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Bc. Tomáš Bederka (PedF)

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK)

Mgr. Jan Kříž (PřF)

Miroslav Kyselica (3. LF)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF)

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P)

Mgr. Zdeněk Pressl (součásti)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Michal Říha (PF)

PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF)

Mgr. Aleš Svoboda (FHS)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Josef Štorm (2. LF)

Mgr. Dan Thiel (FTVS)

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK)

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Lukáš Kostínek (PF)

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

ThLic. Petr Šimůnek (RUK)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Jednání komise ve funkčním období únor 2017 - leden 2018

Datum zasedání

Zápis

17. 1. 2017

Zápis


Archiv zápisů ze zasedání ekonomické komise


Poslední změna: 6. březen 2017 12:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám