Studijní komise

Poslání a kompetence

Studijní komise Akademického senátu UK je orgánem Akademického senátu UK zřizovaným mandatorně (Statut UK, čl. 7, odst. 13) a vykonávajícím iniciační a kontrolní funkci v oblastech působnosti Akademického senátu UK dotýkajících se studijní agendy. V rámci výkonu této své funkce komise projednává vnitřní předpisy a strategické dokumenty týkající se studia na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se (zejména prostřednictvím delegovaných členů komise) do tvorby koncepce studia na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- hodnocení kvality výuky

- fungování Grantové agentury UK

- mezifakultně sdílená výuka

- fungování Studijního informačního systému

- rozvoj doktorského studia

- koncepce celoživotního vzdělávání

- plagiátorství a psaní prací na zakázku

Předseda komise

Michal Říha (PF)

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Tomáš Filipský (LF HK)

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF)

PhDr. Karel Höfer (FSV)

Jakub Horký (PF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Drahomír Kolenčík (2. LF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Mgr. Jan Kříž (PřF)

Miroslav Kyselica (3. LF)

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF)

Mgr. Veronika Matějková (HTF)

Mgr. Jan Musílek (MFF)

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK)

Mgr. Aleš Svoboda (FHS)

Lucie Sýkorová (LF HK)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Michal Říha (PF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Lukáš Kostínek (PF)

Bc. Marcel Ladka (FSV)

Adam Láznička (2. LF)

Mgr. Tomáš Masařík (MFF)

Daniel Mencl (FF)

Barbora Ohnoutková (PF)

Martin Pehr (1. LF)

Kamila Řehořová (PřF)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)

Zápisy z jednání ve funkčním období únor 2017 - leden 2018

Datum zasedání

Zápis

14. 3. 2017

Zápis

10. 3. 2017

Zápis


Archiv zápisů ze zasedání Studijní komise


Poslední změna: 27. březen 2017 12:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám