Odbor vnějších vztahů


Adresa:

Odbor vnějších vztahů

Ovocný trh 3

116 36 Praha 1


Tel:

Fax:


+420 224 491 248

+420 224 491 309

E-mail:

www

www.cuni.cz


Vedoucí:


Mgr. Václav Hájek

Asistentka:

Lenka Vacířová

Projektová manažerka:

Mgr. Klára Hamanová

Projektová manažerka:

Ing. Pavlína Dvořáková

Projektová manažerka:

PhDr. Daniela Břízová

Specialista PR a Mediální analytik:

Bc. Petr Podzimek

PR vedení univerzity:

Mgr. Vlasta Helekalová, MBA

Redakce časopisu iFORUM:

Mgr. Petra Köpplová

Mgr. Helena Zdráhalová

Mgr. Lucie Kettnerová

E-mail:

www

iforum.cuni.cz

Časopis FORUM


Činnost a postavení odboru vnějších vztahů jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí prorektor pro vnější vztahy prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. a kvestorka UK.


V souladu s čl. 11 Organizačního řádu RUK odbor zařizuje:


  • zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity

  • kontakt se sdělovacími prostředky

  • prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí

  • vydávání propagačních publikací a periodikPoslední změna: 7. leden 2015 10:06 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám