• Studenti
  • Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami

Univerzita Karlova je připravena poskytnout uchazečům a studentům se speciálními potřebami modifikaci přijímacího řízení a studijních podmínek za účelem úspěšného průběhu studia.


Univerzita nabízí široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.


Podpora je studentům na Univerzitě poskytována v souladu s Opatření rektora č. 9/2013 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.


Aktuality

Kazuistický seminář Problematika studentů s duševním onemocněním

Praktický seminář bude orientován na sdílení zkušeností se zabezpečením studia studentů s duševním onemocněním. Zaměříme se na analýzu konkrétního případu a jeho řešení. Ukončení semináře: 12 hod. Seminář je určen zaměstnancům UK.

Více informací a registrace


Seminář pro zaměstnance UK: Kurz Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením

Dvoudenní seminář

Více informací a registrace


Seminář pro zaměstnance UK: Kazuistický seminář_problematika studentů s duševním onemocněním

Praktický seminář bude orientován na sdílení zkušeností se zabezpečením studia studentů s duševním onemocněním. Zaměříme se na analýzu konkrétního případu a jeho řešení. 

Více informací a registrace


Seminář pro zaměstnance UK: Zásady organizace a poskytování tlumočnických služeb

Zveme vyučující a další zájemce z řad zaměstnanců UK na seminář, který je seznámí se základními principy organizace a poskytování tlumočnických služeb studentům s postižením sluchu. Seminář se uskuteční 10. 10. 2016 od 13.30 hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20.

Více informací a registrace


Seminář pro nově přijaté studenty se speciálními potřebami

V rámci Orientačního týdne se nově přijatí studenti se speciálními potřebami mohou zúčastnit semináře, ve kterém budou informováni o systému podpory na Univerzitě, o klíčových službách a o modifikaci podmínek studia. Přítomni budou pracovnice Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami a vybraní pracovníci fakult. Seminář proběhne 21. 9. 2016 od 14 hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20.

Prosíme o registraci zde


Kurz Specifika podpory studentů s duševním onemocněním na vysoké škole

Srdečně zveme kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami, vyučující a poradenské pracovníky na vzdělávací seminář Specifika podpory studentů s duševním onemocněním na vysoké škole, který se uskuteční 14. června 2016 od 9 hod. Více informací a registraci najdete zde: http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13358&lang=cz.


Kurz Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

V dnech 27. a 28. dubna 2016 proběhne pro zaměstnance UK vzdělávací kurz Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK. Kurz je určen těm zaměstnancům UK, kteří si potřebují doplnit vzdělání v oblasti podpůrných služeb pro studenty se speciálními potřebami. Více zde.


Supervize pro asistenty při studiu na UK

Supervize pod vedením dr. Junkové proběhne dne 12. 4. 2016 od 14 hod. ve Školské 13a. Registrace na supervizi probíhá u Mgr. Alice Rytychové na emailu .


Nabídka stipendia pro studenty

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nabízí stipendium pro studenty se zdravotním postižením, z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin. Uzávěrka pro příjem žádostí je 25. 2. 2016.

Více informací


Informace pro uchazeče se speciálními potřebami

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami nabízí kromě již zrealizovaných seminářů i skupinové či individuální konzultace. Uchazeči se mohou dozvědět informace o nabídce studijních programů, o možnosti modifikace přijímacího řízení, o systému podpory a podpůrných službách. Nabízeny jsou konzultace i na půdě středních škol.

Více informací buď na webu nebo na emailu:


Notebooky a kompenzační pomůcky k zapůjčení!

Studenti se speciálními potřebami mohou po dobu svého studia využít možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek. Více informací


Supervize pro asistenty při studiu na UK pod vedením dr. Junkové se uskuteční 8. 12 .2015 od 14 hod. ve Školské 13a. Registrace na supervizi probíhá u Mgr. Alice Rytychové na emailu .


Kancelář pro studenty se speciálními potřebami na UK organizuje seminář pro uchazeče o studium se speciálními potřebami. Setkání se uskuteční 10. 12. 2015 od 15 hod. Registrace probíhá u Mgr. Alice Rytychové na emailu alice.rytychova@ruk.cuni.cz.


Otevření Caroliny – střediska digitalizace studijních zdrojů

Od 1. 9. 2015 je po přestěhování otevřena Carolina a její studovna. Pracoviště zpřístupňuje studentům se speciálními potřebami studijní literaturu, digitalizuje studijní materiály a poskytuje další užitečné služby (tisk do Braillova písma, vazba, kurzy atd.). Pracoviště nově najdete v Celetné 20, místnost 132a (1. patro). Kontakt: 224 491 581,


Angličtina pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty UK

Prosíme všechny studenty UK, kteří chtějí nově začít navštěvovat kurzy angličtiny pořádané Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK, aby do 4. 9. 2015 přišli na sekretariát ÚJKN napsat vstupní test. Podle výsledků testu pak budou zařazeni do skupin. (Studenti, kteří na kurzy angličtiny do ÚJKN chodili už vloni, budou do skupin zařazeni podle svých loňských výsledků a vstupní test už tedy psát nebudou).


Stipendium od Nadačního fondu Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2015/2016. Stipendium je určeno pro studenty vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 20. září 2015. Více zde


Příspěvek na vzdělávání

Studenti mohou žádat o příspěvek na své vzdělávání. Nadace Sophia poskytuje příspěvky na základě písemných přihlášek žadatelů a jejich vyhodnocení. Přihláška musí být podána za podmínek určených nadací. Termín uzávěry pro přijímání žádostí je 31. 8. 2015. Více zde http://www.nadacesophia.cz/prisp.asp


Výuka anglického jazyka pro studenty s postižením sluchu

Zájemce o kurz anglického jazyka prosíme v období 12. 1. – 30. 1. 2015 o vyplnění vstupního testu. Výuka je garantována ÚJKN.

Bližší informace


Pozvánka na kurz běžeckého lyžování pro zrakově postižené

Kurz, který pořádá Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK, se koná od 4. 2. do 8. 2. 2015 v Jizerských horách. Přihlášky prosím zasílejte na do 28. 1. 2015.

Více zde v příloze


Supervize pro asistenty při studiu

Supervize pro asistenty při studiu se koná 9. 12. 2014 od 14 hod. ve Školské 13a, Praha 1. Přihlásit se můžete na email: .

Více informací o možnosti zapojit se jako asistent při studiu


Akce Centra sportovních aktivit zdravotně postižených na zimní semestr

Rádi sportujete? Podívejte se, co pro vás může Centrum sportovních aktivit nabídnout. Pokud centrum ještě neznáte, podívejte se zde na jeho aktivity.

Přehled akcí (DOC)


Prostorová orientace a samostatný pohyb na UK

Studenti UK se zrakovým postižením mohou využít novou službu, která jim prostřednictvím konzultací a konkrétních nácviků pomůže zlepšit orientaci v prostorách Karolina a dalších předem domluvených místech.

Více informací o nové službě


Výuka českého znakového jazyka pro studenty UK

Ústav jazyků a komunikace neslyšících nabízím studentům všech fakult UK výuku českého znakového jazyka. Výuka probíhá v kurzech o třech úrovních obtížnosti (zde). Harmonogram zápisu do kurzů zde. Jedna z paralelek kurzu Základy českého znakového jazyka 1 je určena pouze pro studenty UK z jiných fakult než FF. Výuka v této paralelce začne až v týdnu od 2. 10. 2014.


Angličtina a další jazyková výuka neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů

Ústav jazyků a komunikace neslyšících zajišťuje výuku angličtiny a příslušné zkoušky pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty napříč všemi fakultami UK. Pokud máte o tuto výuku nebo zkoušku zájem, kontaktujte prosím co nejdříve koordinártorku služeb . V nejbližších dnech proběhne rozřazení studentů do skupin podle úrovně pokročilosti. Výuka začne v týdnu od 6. 10. 2014.   Studenti FF UK, kteří mají ve studijním plánu jiného jazyka než angličtiny, ať se obrátí na .


Získejte stipendium od Konta Bariéry

Studenti s těžkým zdravotním handicapem se mohou hlásit do otevřeného výběrového řízení do poloviny srpna.

Konto Bariéry vyhlašuje v květnu 2014 již patnáctý ročník Stipendia Bariéry. Přihlášku a veškeré podrobnosti naleznou studenti na www.kontobariery.cz.

V roce 2000 byl Kontem Bariéry zřízen fond Stipendium Bariéry, který je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Středoškolákům (od druhého ročníku studia) a vysokoškolákům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun na jejich konto. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Stipendium Bariéry je unikátní způsobem financování – peníze na podporu studentů pocházejí z výnosu Aukčních salonů výtvarníků, které Konto Bariéry pořádá každé dva roky.


Sportovní oddíl Dukla Praha – oddíl zdravotně a tělesně postižených

Pozvánka do nového oddílu (DOC, 22kB)


Pracovní stáže pro studenty UK s tělesným postižením

v cestovní agentuře zajišťující bezbariérové ubytování po České republice

Podrobnosti o stáži

Náplň stážíPoslední změna: 14. listopad 2016 12:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám