Rozšířené kolegium rektora

Rozšířené kolegium rektora (porada děkanů) je poradním orgánem rektora v řešení otázek týkajících se univerzity, fakult a dalších součástí. V tomto kolegiu jsou zastoupeni členové kolegia rektora, děkani fakult a ředitelé součástí univerzity.prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


rektor

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.


prorektor pro akademické kvalifikace

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

prorektor pro rozvoj


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.


prorektor pro vnější vztahy

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.


prorektor pro vědeckou činnost

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


prorektorka pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


prorektorka pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


prorektor pro tvůrčí a ediční činnost


prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA


prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

Ing. Miroslava Oliveriusová


kvestorka


MUDr. Milan Prášil, MBA


kancléř


prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.


člen kolegia rektora, děkan HTF

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.


členka kolegia rektora

prof. RNDr. Petr Volf, CSc.


člen kolegia rektora

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda Akademického senátu UK

MUDr. Josef Fontana
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.


doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.


MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.


prof.Mgr.Ing. Jan Frouz, CSc.


prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.


doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.


prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


Mgr. et Mgr. Hana Kosová


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.


prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.


prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.


Ing. Jiří Macoun


doc. Jiří Mrázek, Th.D.Ing. Jakub Papírník


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.


Mgr. Jan Podroužekprof. RNDr. David Storch, Ph.D.


prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.


Mgr. Petr Valoprof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Zápisy z jednání rozšířeného kolegia rektora


Informace z rozšířeného kolegia rektora - porady děkanů (do 31.1.2014)Poslední změna: 29. srpen 2016 10:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám