Přehled programů

Pracovníci univerzity se ve velké míře zapojují do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Z tohoto hlediska byly významné především projekty 7. rámcového programu EU pro vědu a nyní Horizontu 2020. K 1. březnu 2014 se UK podařilo získat celkově již 113 projektů – nejvíce v ČR v 7. rámcovém programu. Mezi nimi jsou nejprestižnější zejména projekty Evropské výzkumné rady (ERC), které v současnosti představují nejkompetitivnější grantový systém na světě. V roce 2014 se podařilo získat ERC Consolidator grant doc. M. Kouckému z Matematicko-fyzikální fakulty na téma "Lower bounds for combinatorial algorithms and dynamic problems". Z celkového počtu 3606 podaných žádostí (tj. 46% nárůst oproti r. 2012) bylo podpořeno 312 projektů v celkové výši 575 mil. euro. Úspěšnost tak klesla pouze na 8,5%. V další ze tří kategorií, „Starting Independent Researcher Grant“, kde se průměrná úspěšnost žadatelů pohybuje pod 10 %, uspěli hned dva mladí pracovníci UK, doc. Král (MFF) a dr. Roithová (PřF).


Univerzita a její součásti se také ve velké míře zapojují do programů MŠMT na podporu vědeckovýzkumné mezinárodní spolupráce KONTAKT, COST, INGO a dále do programů Erasmus+.


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám