MZe - KUS

Aktuálně:

Veřejná soutěž v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2015
Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2015


Soutěžní lhůta v roce 2015: 12. 8. 2015 - 25. 9. 2015

Vyhlášení výsledků VS: 16. 2. 2016Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2014Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2015.Harmonogram VS KUS 2014 na projekty s počátkem řešení 2015:
Vyhlášení VS KUS 201418. 6. 2014


Začátek přijímání návrhů projektů19. 6. 2014 v 8:00Uzávěrka přijímání návrhůHodnotící lhůta29. 8. 2014 ve 12:0030. 8. 2014 - 20. 1. 2015


Vyhlášení výsledků veřejné soutěže20. 1. 2015
Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny 20. ledna 2015 na adrese nazv.eagri.cz.Za UK byly na Ministerstvo zemědělství doručeny následující dokumenty:1. Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a DPH (podepsané statutárním orgánem)


2. Čestné prohlášení - Informace o identifikaci právnické osoby (podepsané statutárním orgánem)


3. Prohlášení o metodice FC / UK nemá metodiku FC (podepsané statutárním orgánem)


4. Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob - statutárního orgánu (ověřená kopie)


5. Seznam podávaných projektů za Univerzitu Karlovu v Praze do veřejné soutěže KUS s počátkem řešení projektů v roce 2015
Zadávací dokumetaci a podmínky VS KUS 2014 naleznete ZDE.


Poslední změna: 22. prosinec 2015 16:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám