Co nabízíme

Domů

Právní a patentové poradenství

Nabízíme právní servis pro všechny, kdo něco vyzkoumali. Pokud se domníváte, že výsledky vašeho výzkumu by mohly potřebovat právní ochranu, obraťte se na našeho poradce pro právo duševního vlastnictví , případně vyplňte formulář Oznámení objevu nebo vynálezu pro komerční využití (OOV).


Komplexní podporu komercializačních projektů

Zaměstnancům Univerzity Karlovy nabízíme služby v oblasti business consultingu. Pokud řešíte, jakou prodejní strategii zvolit, jaké využít distribuční kanály nebo jak nastavit strukturu vznikající organizace, obraťte se na naši expertní pracovnici . Pracovníci CPPT řeší požadavky přímo, případně jsou schopni propojit vás s externími partnery.


Financování fáze proof of concept (program GAMA)

Program GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu. Jde o projekt financovaný ze zdrojů TA ČR, jehož koordinaci na UK zajišťuje CPPT.


Zaměstnancům Univerzity Karlovy nabízíme poradenské a konzultační služby. Podrobnější informace naleznete na samostatné stránce programu GAMA. Pokud máte zájem zapojit se do programu, obraťte se na manažerku projektu .


Pregraduální, postgraduální i celoživotní vzdělávání

Předmět management vědy a inovací se kromě vědy a inovací, které má v názvu, zaměřuje na projektový management a transfer znalostí i technologií. Tento jednosemestrální předmět probíhá v každém semestru a je určen studentům i zaměstnancům všech fakult UK. Jeho obsah navazuje na to nejlepší z podobných předmětů, které proběhly v předchozích letech. Na předmětu se podílejí odborníci z praxe, využívá širokou paletu nástrojů a praktických cvičení. Nabízíme jej v českém i anglickém jazyce. Pokud máte zájem o více informací, podívejte se na samostatnou stránku, případně kontaktujte garanta kurzu nebo koordinátorku .


Přípravu a řízení projektů

Některé projekty realizujeme, na jiných spolupracujeme (Pre-seed I a II, Kredo, GAMA – více o těchto projektech v sekci „Dokumenty“, projekt GAMA má vlastní záložku) a další projekty připravujeme. To se týká především projektů do OP VVV, OP PIK a OP PPR. Bližší informace vám podá .


Prostor pro konference, školení a semináře

V prostorách Univerzity Karlovy v Brandýse nad Labem poskytujeme zázemí pro celoživotní vzdělávání, přenos poznatků a technologií a popularizaci vědy a výzkumu. Podle vašich požadavků zajistíme kompletní technický servis, zvukový a obrazový záznam pro akce, které mohou proběhnout ve třech přednáškových sálech. Objekt umožňuje přespání 40 lidí, v areálu jsou široké možnosti pro volnočasové a teambuildingové aktivity. Kompletní informace najdete v přiloženém letáku (PDF, 356 kB)


Poslední změna: 19. červen 2017 16:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám