Management vědy a inovací

Domů

Volitelný předmět Management vědy a inovací (MVI)


For English click here


Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy připravilo jednosemestrální volitelný předmět "Management vědy a inovací". Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru. Předmět je přístupný také zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK.


Management vědy a inovací má za cíl poskytnout všem fakultám UK jednotnou výuku v managementu vědy, projektovém managementu a transferu technologií. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. Předmět sestává ze 14 modulů, které kombinují prezenční a distanční výuku (Moodle, webináře), využívá myšlenkové mapy, multimediální a motivační prvky. Formát předmětu je zvolen tak, aby účastníky maximálně zapojoval: budete vypracovávat vlastní projekt, setkáte se s předními experty z jednotlivých oborů a získáte základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, komunikačních dovedností i legislativního minima.

Témata výukových modulů

 1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

 2. Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací (distanční)

 3. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

 4. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

 5. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

 6. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

 7. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

 8. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

 9. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)

 10. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

 11. Komunikační dovednosti (distanční)

 12. Team & time management (distanční)

 13. Projektový management (distanční)

 14. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)


Anotace MVI pro zimní semestr 2016/17

Rozvrh MVI pro zimní semestr 2016/17


Komunikace mezi organizátory i účastníky probíhá v rámci skupiny Management vědy a inovací na Facebooku. Podrobné informace o novém volitelném předmětu naleznete také v propagačním videu na YouTube UK.

Za úspěšné zvládnutí daného tematického bloku (Projektová příprava, Transfer technologií, Manažerské dovednosti) je studentovi MVI udělen digitální odznak.

Přihlášení a zápis

Předmět je otevřen uchazečům z řad studentů (4. a vyšší ročníky Mgr. programů, navazující Mgr. a Ph.D.), jako program CŽV jej nabízíme také zaměstnancům UK.


Studenti se zapisují prostřednictvím SIS (pod CPPT), kapacita je omezená na 40 studentů. Zájemci o CŽV se mohou přihlásit prostřednictvím emailu na adresu .


Důležité termíny

Zápis v SIS: 21. 9. - 2. 10. 2016

Kód předmětu v SIS: TVOL0001


Úvod: úterý 11. 10. 2016, 16:00 h, Zelená posluchárna RUK, Celetná 20, Praha 1 - účast nutná!

Trénink komunikačních dovedností: úterý 17. 1. 2017, 9:00 - 13:00 h, Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Webináře: vždy v úterý od 16:00 h

Kontakt

organizace

224 491 362


garant předmětu


asistent, správa facebookové skupiny kurzu

Poslední změna: 20. září 2016 11:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám