Management vědy a inovací

Domů

Volitelný předmět Management vědy a inovací (MVI)


For English click here


Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy připravilo jednosemestrální volitelný předmět "Management vědy a inovací". Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru. Předmět je přístupný také zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK.


Management vědy a inovací má za cíl poskytnout všem fakultám UK jednotnou výuku v managementu vědy, projektovém managementu a transferu technologií. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. Předmět sestává ze 14 modulů, které kombinují prezenční a distanční výuku (Moodle, webináře), využívá myšlenkové mapy, multimediální a motivační prvky. Formát předmětu je zvolen tak, aby účastníky maximálně zapojoval: budete vypracovávat vlastní projekt, setkáte se s předními experty z jednotlivých oborů a získáte základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, komunikačních dovedností i legislativního minima.

Témata výukových modulů

 1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

 2. Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací (distanční)

 3. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

 4. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

 5. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

 6. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

 7. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

 8. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

 9. Business model. Business plan. Spin-out (prezenční)

 10. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

 11. Komunikační dovednosti (distanční)

 12. Team & time management (distanční)

 13. Projektový management (distanční)

 14. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)


Anotace MVI pro letní semestr 2016/17

Rozvrh MVI pro letní semestr 2016/17


Podívejte se také na propagační video na YouTube UK.

Za úspěšné zvládnutí daného tematického bloku (Projektová příprava, Transfer technologií, Manažerské dovednosti) je studentovi MVI udělen digitální odznak.

Přihlášení a zápis

Předmět je otevřen uchazečům z řad studentů (4. a vyšší ročníky Mgr. programů, navazující Mgr. a Ph.D.), jako program CŽV jej nabízíme také zaměstnancům UK.


Studenti se zapisují prostřednictvím SIS (pod CPPT), kapacita je omezená na 40 studentů, kód předmětu TVOL0001.

Zápis bude v SIS otevřen v termínu 2. 2. - 14. 2. 2017.


Důležité termíny

2. 2. - 14. 2. 2017 zápis pro letní semestr 2016/17

20. 2. 2017, 16:00 - 17:30 úvodní seminář (Zelená posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1) účast nutná!

11. 4. 2017, 16:30 - 18:00 seminář Business model. Business plan. Spin-out (Zelená posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1)

16. 5. 2017, 09:00 - 13:00 seminář Trénink komunikačních dovedností (Zelená posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1)


Kontakt


garant předmětu

Poslední změna: 10. červenec 2017 16:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám