Aktuality

28. března 2017

CPPT UK vás zve na veletrh vědy a inovací nazvaný Via Carolina

Ve dnech 23. a 24. května 2017 se v prostorách Karolina uskuteční pod názvem Via Carolina veletrh vědy a inovací Univerzity Karlovy. Jedná se o akci, kterou organizuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK a jejímž cílem je představit odborné i laické veřejnosti činnost UK v její tzv. „třetí roli“, oblasti transferu poznatků a technologií.


27. března 2017

Začíná druhé kolo Středočeských inovačních voucherů

Od 27. 3. 2017 je možné podávat žádosti o Středočeské inovační vouchery. O voucher mohou požádat podnikatelé se sídlem ve Středočeském kraji na spolupráci s poskytovatelem znalostí, založenou na transferu technologií nebo znalostí. Alokace ve výši 5 milionů Kč bude rozdělena mezi vylosované žadatele v maximální výši 150 tis. Kč na projekt.


13. března 2017

Univerzita Karlova se zúčastnila konference BioSpot

1. března 2017 se v DOX Gallery v Praze - Holešovicích uskutečnil 2. ročník konference BioSpot, jejímž cílem je umožnit výzkumníkům z oblasti biotechnologií prezentovat své nápady a navázat spolupráci s aplikační sférou. Také letos měla Univerzita Karlova na konferenci své zástupce.


7. března 2017

CPPT UK spolupracuje na mezinárodním projektu

CPPT UK se podařilo úspěšně zapojit do mezinárodního projektu s názvem Excellence in research, social and technological innovation project management (Excellence-in-ReSTI) financovaného z programu EU Interreg - Danube Transnational Programme. Hlavním cílem projektu je navázání spolupráce, výměna zkušeností a tvorba vzdělávacích modulů.


3. března 2017

CPPT UK se zúčastnilo akce SPACE NIGHT IV: IPR

Centrum pro přenos poznatků a technologií reprezentovalo Univerzitu Karlovu na akci SPACE NIGHT IV: IPR, která byla uskutečněna formou semináře a otevřené debaty na téma Problematika ochrany duševního vlastnictví. Akce probíhala v rámci Podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague zaměřeného na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy.


1. března 2017

Jste student VŠ s podnikatelskými ambicemi? Přihlaste se na workshop na téma Lean Start-up

Studenti VŠ, kteří mají zajímavý nápad na podnikání a jsou rozhodnutí jej realizovat, mají možnost přihlásit se na workshop Od nápadu k podnikání aneb Jak založit Lean Start-up. Prvních 30 zaregistrovaných zájemců bude mít účast na workshopu zdarma.


20. února 2017

Proběhlo další setkání Rady pro komercializaci UK

V pondělí 20. února 2017 se od 10:00 hodin v Malé Aule Karolina uskutečnilo setkání Rady pro komercializaci Univerzity Karlovy, která se poprvé sešla v novém složení.


16. února 2017

TAČR plánuje první veřejnou soutěž v rámci programu Zéta

Program TAČR Zéta má za cíl podporovat spolupráci mladých vědců do 35 let s aplikační sférou. První veřejná soutěž bude vypsána 28. 3. 2017. O podporu mohou žádat týmy 3-4 vědců do 35 let včetně, které budou placeny z projektu, s 1 mentorem nad 35 let, ten nebude placen z projektu. Maximální výše podpory bude 85%.


13. února 2017

Přijďte diskutovat na téma "práva duševního vlastnictví"

Ve středu 22. února 2017 od 18 hodin se v Prague Startup Centre uskuteční seminář a otevřená debata na téma práva duševního vlastnictví. Diskutovat budou zástupci soukromé, státní i akademické sféry, za CPPT UK vystoupí s příspěvkem Mgr. Otomar Sláma. Vstup na akci je zdarma.


1. února 2017

Otevíráme zápis předmětu Management vědy a inovací

Již popáté spouštíme v letním semestru 2016/17 předmět Management vědy a inovací. V SIS bude otevřen k zápisu v termínu 2. 2. - 14. 2. 2017. Potřetí nabízíme také jeho anglickou verzi pod názvem Management of Science and Innovation určenou nejen zahraničním studentům. Předmět lze v SIS nalézt pod kódem TVOL0001 a TVOL0002 (anglická verze).


24. ledna 2017

Úřad průmyslového vlastnictví zve na semináře a workshop

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá 8. 2. 2017 seminář zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Dále pořádá 21. 2. 2017 Seminář o přihlašování technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) se zaměřením na funkce Visegradského patentového institutu, na který navazuje workshop naplánovaný na 28. 2. 2017.


18. ledna 2017

Vláda schválila nový program TA ČR ÉTA

16. ledna 2017 vláda schválila nový program Technologické agentury ČR ÉTA, který podpoří projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v humanitních a společenskovědních oborech. První veřejná soutěž by měla být vyhlášena na konci května letošního roku.


16. ledna 2017

Druhý ročník konference BioSpot se blíží

1. března 2017 se v DOX GALLERY v Praze - Holešovicích uskuteční 2. ročník mezinárodní konference BioSpot. BioSpot je příležitostí pro setkání zástupců výzkumných organizací s potenciálními investory. Své zastoupení na konferenci bude mít i Univerzita Karlova. Registrace již byla zahájena.


12. ledna 2017

Do konce ledna máte možnost přihlásit svůj projekt do soutěže "Nejlepší spolupráce roku"

Soutěž "Nejlepší spolupráce roku" má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím. Soutěžit mohou projekty i části projektů, které byly ukončeny nebo realizovány v období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016. Uzavírka přihlášek pro letošní ročník je 31. ledna 2017.


10. ledna 2017

Byla zveřejněna výzva Ústeckého kraje na Inovační vouchery

Všechny firmy a živnostníci se sídlem v Ústeckém kraji mají možnost požádat o dotaci na nákup služeb od výzkumné organizace v rámci výzvy Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2017. Maximální výše dotace je 120 000 Kč a maximální míra financování do 85 % způsobilých nákladů projektu. Žádosti bude možné předkládat v termínu 20. 1. – 26. 2. 2017.


6. ledna 2017

Prosincové číslo časopisu Ergo je věnováno transferu znalostí a technologií

Časopis Ergo, vydávaný Technologickým centrem AV ČR, ve svém prosincovém čísle přináší dva rozsáhlejší příspěvky věnované různým aspektům transferu znalostí. První článek se věnuje mezinárodnímu porovnání patentové aktivity výzkumných organizací, ten druhý je zaměřen na transfer znalostí specificky z českých univerzit průmyslové sféře.


4. ledna 2017

CPPT vám přeje hodně štěstí v roce 2017

Tým pracovníků Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy vám přeje hodně štěstí a úspěchů v roce 2017.


19. prosince 2016

Ve slovenském časopisu vyšel článek o transferu technologií na Univerzitě Karlově

V návaznosti na účast zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy Mgr. Otomara Slámy na University Day 2016, který se uskutečnil v září na Slovensku, vyšel ve slovenském časopisu EduNEWS článek o práci CPPT UK.


12. prosince 2016

Český rozhlas vydal reportáž o Katalogu služeb Univerzity Karlovy

Český rozhlas natočil a na svých stránkách uveřejnil reportáž s názvem Webový katalog Univerzity Karlovy představuje výzkumy vědců a pomáhá jim dostat se na trh.


9. prosince 2016

V Brandýse proběhlo další setkání Univerzitní inovační sítě UK

Ve středu 30. listopadu 2016 proběhlo v Brandýse nad Labem již třetí setkání technologických skautů a koordinátorů přenosu poznatků Univerzity Karlovy uspořádané Centrem pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem setkání bylo informovat se vzájemně o dění v CPPT a na fakultách, projednat plánované aktivity v rámci získaného projektu Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy a představit nově vytvořený Katalog služeb UK.


5. prosince 2016

Univerzita Karlova představila Katalog služeb

Univerzita Karlova na začátku prosince představila svůj Katalog služeb, který vytvořilo Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Prostřednictvím Katalogu odborná i laická veřejnost jednoduše zjistí, jaké vědecké týmy na nejstarší české univerzitě působí a co mohou tyto týmy nabídnout. Mezi českými veřejnými vysokými školami jde o ojedinělý projekt.


23. listopadu 2016

Vyšel první Přehled pracovišť transferu technologií v České republice

Spolek Transfera.cz vydal vůbec první přehled pracovišť transferu technologií v České republice. Cílem brožury je poskytnout po vzoru dalších evropských zemí přehled o jednotlivých pracovištích, která mají za úkol propojit výzkumnou a aplikační sféru a zvýšit uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi.


18. listopadu 2016

Chcete vědět víc o přenosu znalostí a technologií? Přijďte na Přírodovědeckou fakultu

Na Přírodovědecké fakultě UK proběhne ve dnech 25. - 27. 11. 2016 tradiční cyklus přednášek nazvaný Úvod do přenosu znalostí a technologií. Jedná se o předmět, jehož cílem je seznámit studenty s oblastí přenosu znalostí a technologií v prostředí univerzity s důrazem na praktické využití získaných znalostí. Přednášky jsou zasazeny do kontextu a podmínek na Univerzitě Karlově včetně seznámení s činností a portfoliem služeb Centra pro přenos poznatků a technologií UK.


15. listopadu 2016

Známe témata pro 10. výzvu Iniciativy pro inovativní léčiva

Na konec letošního roku je naplánováno vyhlášení 10. výzvy pro předkládání společných projektů v rámci IMI2, Iniciativy pro inovativní léčiva. Projekty jsou realizovány konsorcii složenými z vědeckých týmů univerzit či výzkumných institucí, nemocnic, pacientských organizací, malých a středních podniků a inovativních farmaceutických firem. Seznam předpokládaných tematických okruhů pro 10. výzvu již byl zveřejněn.


9. listopadu 2016

I v příštím roce se Univerzita Karlova plánuje zúčastnit konferencí Biospot a BioVaria

V roce 2017 se opět budou konat mezinárodní konference Biospot a BioVaria, na kterých Univerzita Karlova letos měla své zástupce. Již nyní plánujeme účast na příštím ročníku.


1. listopadu 2016

Univerzita Karlova se zúčastnila veletrhu Future Forces Forum

Ve dnech 19. - 21. 10. 2016 proběhl na výstavišti v Praze - Letňanech mezinárodní veletrh zaměřený na oblast obrany a bezpečnosti Future Forces Forum. Svůj stánek zde měla také Univerzita Karlova. Zájemci se mohli potkat s některými jejími zástupci, kteří na stánku prezentovali systém Homebalance, Wireless monitoring system VLV 3 a Katalog služeb UK.


25. října 2016

Zajímáte se o téma duševního vlastnictví? Na snídani s předsedou ÚPV se dozvíte vše důležité

V pondělí 14. listopadu 2016 se od 8:45 hod. do 12:00 hod. v prostorách Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) uskuteční snídaně s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví Mgr. Ing. Josefem Kratochvílem. Účastníci se dozví, čím se ÚPV zabývá, jaké služby poskytuje a jak tyto služby mohou podnikatelé využít. Vstup na akci je zdarma, avšak vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace.


19. října 2016

Přijeďte do Letňan na veletrh Future Forces Forum

Ve dnech 19. - 21. října 2016 na výstavišti PVA EXPO Praha - Letňany probíhá Future Forces Forum, veletrh zaměřený na oblast obrany a bezpečnosti, nejvýznamnější akce svého druhu v České republice. V rámci veletrhu se uskuteční řada akcí za účasti mezinárodních i českých předních odborníků a také mezinárodní výstava Future Forces Exhibition. Své zastoupení zde má i Univerzita Karlova, její stánek č. 441 najdete v hale č. 4.


17. října 2016

Komunikační platforma pro podporu podnikání a inovací má za sebou první setkání

5. října 2016 se v Prague Startup Centre sešla Komunikační platforma pro podporu podnikání a inovací. Jedná se o společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Agentury CzechInvest. První setkání bylo zaměřeno na produktový design a umožnilo vzájemně propojit během dvou hodin zástupce veřejné správy, akademického sektoru a malých a středních podniků.


12. října 2016

MPO vyhlásilo druhou veřejnou soutěž v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. října 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu TRIO, který se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti klíčových technologií (KETs), jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.


4. října 2016

V rámci OP Praha - pól růstu vyšla nová výzva na proof of concept

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 vyšla v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR výzva č. 24 na proof of concept nazvaná Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Celková alokace výzvy je 400 mil. Kč, maximální výdaje na projekt 40 mil. Kč, kofinancování 10%. Deadline příjmu žádostí je 28. 2. 2017 16:00 hodin.


29. září 2016

Chtěli byste pracovat v OECD? Přijďte na seminář, kde se dozvíte vše důležité

V úterý 8. listopadu 2016 ve 14:30 hod. se ve Vencovského aule VŠE v Praze uskuteční seminář ke kariérním možnostem studentů a mladých vědeckých pracovníků v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Seminář je určen všem studentům Bc., Mgr. i Ph.D. programů a mladým vědeckým a pedagogickým pracovníkům vysokých škol, kteří mají zájem o práci v OECD.


26. září 2016

GAMA UK - začala realizace úspěšných projektů 3. kola interní soutěže

Interní soutěž GAMA UK proběhla od dubna do června 2016. O podporu se ucházelo celkem 14 projektů, velké projekty s alokací cca 900 tis. Kč a malé projekty s alokací cca 200 tis. Kč na dílčí projekt. Rada pro komercializaci hodnotila krycí listy a osobní prezentace dílčích projektů dle jednotné metodiky ratingu komerčního potenciálu. Doporučila rektorovi Univerzity Karlovy podpořit všechny projekty, které dosáhly minimálně 75% z celkového možného maximálního bodového ohodnocení. Jedná se o projekty hodnocené v celkovém ratingu A (vynikající) a B (velmi dobrý), tedy podporu 6 velkých projektů a jednoho malého projektu v celkovém objemu 5,45 mil. Kč. Po schválení rektorem UK a poskytovatelem dotace (Technologická agentura ČR) začala od 1. září realizace úspěšných projektů.


22. září 2016

Sledujte IMI Stakeholder Forum online

Všichni, kdo nemají možnost přijet do Bruselu na IMI Stakeholder Forum, které se bude konat ve dnech 28. - 29. září 2016, se jej mohou zúčastnit online. Forum zahájí svou přednáškou ve středu odpoledne Raju Kucherlapati z Harvard Medical School, následovat budou prezentace týkající se plánovaných výzev IMI. Druhý den bude věnován workshopům na následující témata: oncology, advanced therapies, digital health a biopreparedness. Odkazy na webstream budou zveřejněny několik dní před akcí.


15. září 2016

Znáte zajímavého vynálezce? Nominujte jej na cenu European Inventor Award 2017

Evropský patentový úřad (EPO) otevřel výzvu pro zasílání nominací na cenu pro nejvýraznějšího vynálezce pro rok 2017, European Inventor Award 2017. Nominováni mohou být vynálezci v jakémkoli technickém odvětví, uzávěrka nominací je 12. října 2016.


12. září 2016

Přijeďte do Drážďan na TRANSFER WEEK 2016

Ve dnech 9. - 11. listopadu 2016 se na Technické univerzitě v Drážďanech uskuteční mezinárodní akce nazvaná TRANSFER WEEK 2016: Energy and Materials. Setkají se zde vědci z oborů energií a materiálů a experti na technologický transfer ze Švýcarska, Belgie, Nizozemska, České republiky a Německa. Cílem akce je na základě mezinárodních zkušeností etablovat a dlouhodobě rozvíjet síť spolupráce. Registrovat se můžete již nyní.


7. září 2016

Máte nápad a přejete si uspět na trhu? V SIC LAB inovační laboratoři vám poradí, jak na to

Jste začínající podnikatel, inovátor nebo vizionář? Pokud ano, pak máte do 30. září 2016 možnost se zaregistrovat do unikátního projektu Středočeského inovačního centra (SIC) s názvem SIC LAB. Jedná se již o druhé kolo poradensko-vzdělávacího workshopu, díky kterému si můžete ověřit, zda má právě váš nápad šanci uspět na trhu.


5. září 2016

Visegrádský patentový institut usnadní českým přihlašovatelům cestu k mezinárodním patentům

Od června letošního roku mají čeští přihlašovatelé nově možnost podávat mezinárodní patentové přihlášky do celkem 148 zemí světa – signatářů Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a vést mezinárodní fázi řízení o získání patentové ochrany prostřednictvím Visegrádského patentového institutu (VPI). Tato mezinárodní organizace, jež byla založena v prosinci loňského roku, je výsledkem spolupráce národních úřadů průmyslového vlastnictví zemí skupiny V4 (Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko) a podle Smlouvy o patentové spolupráci bude plnit úkoly orgánu pro mezinárodní rešerši a předběžný průzkum.


25. srpna 2016

V Praze se uskuteční 2. sasko-český Den inovací

V pátek 9. září 2016 se uskuteční 2. sasko-český Den inovací, konference, jejíž téma pro letošní rok má název "Materiály a suroviny". Konference proběhne od 10 do 16 hodin v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze (U Lužického semináře 13, Praha 1). Registrovat se je možné do 5. září 2016.


12. července 2016

Přijeďte do Ostravy na konferenci o transferu technologií a Průmyslu 4.0

Ve dnech 6. a 7. září 2016 se v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě uskuteční konference na dvě aktuální témata: "Aktuální trendy, potřeby a možnosti transferu technologií" a "Průmysl 4.0 v praxi". Konferenci pořádá spolek Transfera.cz a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, druhý den konference organizačně zaštiťuje agentura CzechInvest. Vzhledem k omezené kapacitě je rezervace nutná, a to do pátku 2. září 2016.


24. června 2016

Nový inovační fond pomůže vysokým školám lépe využívat rizikový kapitál

Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracují na vytvoření nového inovačního fondu, tzv. Proof-of-Concept fondu, který by měl vysokým školám pomoci lépe využívat rizikový kapitál. Finanční prostředky, které by se na počátku pohybovaly v řádu stovek milionů korun a pocházely by z Národního inovačního fondu, by byly využity na rychlejší uvedení produktu výzkumné laboratoře na trh. Fond by byl institucí nezávislou na vysoké škole.


21. června 2016

Humanitní vzdělání může být v byznysu výhodou

Lidové noviny dnes přinášejí v rubrice Akademie zajímavý článek, který boří tradiční mýtus, že humanitní vzdělání není vhodné při rozvoji podnikání. Na několika příkladech autorka článku naopak ukazuje, jak absolventi humanitních oborů dokáží v praxi využít a zúročit znalosti a dovednosti nabyté během studia, ať už se jedná o schopnost analýzy a kritického myšlení, přesné vyjadřování nebo široký všeobecný rozhled.


9. června 2016

V rámci OP PIK byly vyhlášeny nové výzvy na spolupráci podniků a výzkumných organizací

1. června 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dvě nové výzvy na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací. Jedná se o Inovační vouchery s maximálním finančním limitem pro jeden projekt 250.000 Kč a o Služby infrastruktury s maximálním finančním limitem 30 mil. Kč bez stavebních prací, respektive 300 mil. Kč se stavebními pracemi.


6. června 2016

Akce "Vědci potkávají firmy" v režii CPPT UK se setkala s pozitivním ohlasem

V úterý 24. května 2016 se ve Faustově domě na Karlově náměstí v Praze uskutečnila "speed dating" akce na téma Life sciences and Medical devices, první akce svého druhu uspořádaná CPPT UK. U čtyř kulatých stolů se potkalo 12 zástupců výzkumných týmů z Univerzity Karlovy v Praze (osm z Přírodovědecké fakulty a po dvou z Matematicko-fyzikální fakulty a 3. lékařské fakulty) a 9 zástupců firem.


3. června 2016

Soutěžte o 15 000 EUR do začátku pro 50 startupů využívajících satelitní data

Evropská kosmická agentura vyhlásila v rámci iniciativy Earth Observation Entrepreneurship Initiative soutěž o 50 inovačních voucherů v hodnotě 15.000 EUR. Soutěž je určena všem vesmírným nadšencům, kteří mají nápad, jak využít data z dálkového pozorování Země a přetavit je v úspěšné podnikání. Ti nejlepší budou mít následně šanci získat dalších 50.000 EUR na rozjezd svého start-upu.


30. května 2016

V Brně se uskuteční TT konference zaměřená výhradně na lékařský výzkum

Ve dnech 16. a 17. června 2016 se v Brně uskuteční mezinárodní konference o technologickém transferu, která bude jako první v České republice zaměřena výhradně na lékařský výzkum. Konferenci pořádá International Clinical Research Center Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, registrovat se můžete již nyní.


25. května 2016

Univerzita Karlova se zúčastnila veletrhu BioVaria v Mnichově

17. května 2016 se v Mnichově uskutečnil již 9. ročník veletrhu BioVaria, setkání zástupců předních evropských výzkumných institucí a univerzit s představiteli biofarmaceutického průmyslu. V rámci letošního ročníku bylo prezentováno více než 40 technologií z oblasti medicíny, farmacie a biotechnologií s komerčním potenciálem, své zastoupení na veletrhu měla také Univerzita Karlova.


23. května 2016

Na UK proběhne v rámci Týdne inovací diskuze o výhodách a úskalích transferu technologií

Ve dnech 23. - 29. května 2016 proběhne na několika místech republiky Týden inovací, jehož cílem je seznámit firmy, města i širší veřejnost s nejnovějšími trendy v oblasti inovací a moderních technologií. Jednou z akcí, která se v rámci Týdne inovací uskuteční, je diskuze u kulatého stolu nazvaná "Transfer technologií - příklad dobré praxe, nebo spíše fiasko?". Diskuze proběhne v Karolinu ve čtvrtek 26. května od 18:00 hodin, registrace je možná do 12 hodin téhož dne, vstup na akci je zdarma.


4. května 2016

GAMA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Manažerka projektu GAMA, RNDr. Ivana Sýkorová, Ph.D. je po úrazu v pracovní neschopnosti. Zastupující osobou pro projekt GAMA je do odvolání Mgr. Otomar Sláma.


3. května 2016

Praha spustila inkubátor Prague Startup Centre

Oddělení strategie a podpory podnikání magistrátu hl. m. Prahy spustilo v březnu v paláci Adria inkubátor Prague Startup Centre. Cílem je podpořit nadějné začínající firmy poskytnutím zázemí a mentoringu při rozvoji podnikatelského nápadu, a to i při expanzi do zahraničí. První výběr zájemců proběhl už v únoru, kdy zájem firem třikrát překročil kapacitu inkubátoru. Další výběrové kolo proběhne v září.


27. dubna 2016

Zúčastněte se setkání všech inovátorů na Festivalu Česká inovace

V pátek 6. května 2016 se v pražském kině Lucerna uskuteční již pátý ročník Festivalu Česká inovace, největšího setkání inovátorů z oblasti startupů, firem, veřejné sféry, vědy a výzkumu. Hlavními hosty festivalu budou profesor Milan Zelený, známý česko-americký ekonom, a Rick Tumlinson, americký vizionář a propagátor osídlování sluneční soustavy. Těšit se dále můžete na panelové diskuze nebo blok "příběhy inovací". Pro letošní Festival Česká inovace byla připravena speciální nabídka pro studenty - vstup za 100Kč.


25. dubna 2016

V Amsterdamu se uskuteční University-Industry Interaction Conference

V termínu 1. - 3. června 2016 proběhne v Amsterdamu letošní ročník UIIN konference, která je jedinečnou příležitostí pro setkání zástupců akademické a průmyslové sféry z celého světa. Předpokládaná účast letošního ročníku je téměř 400 zájemců. Registrovat se můžete již nyní.


18. dubna 2016

Vláda schválila program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Vláda 7. dubna 2016 schválila program Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů a mladých vědců do aplikovaného výzkumu.


12. dubna 2016

Startupisté a investoři z celé Evropy se setkají v Praze

5. května se v Praze uskuteční třetí ročník Angel Capital EXPO Europe, představující jedinečnou příležitost pro zkušené i začínající angel investory a startupisty. Vzhledem k účasti hostů z celé Evropy se jedná o ideální místo pro navázání nových kontaktů a seznámení se s aktuálními trendy v oblasti IT, přírodních věd, finančnictví a dalších. V rámci programu proběhne mimo jiné screening 20 vybraných start-up projektů nebo panelová diskuze za účasti úspěšných českých startupů, dnes již rozvinutých společností.


5. dubna 2016

Hlávkova nadace přispívá na badatelskou činnost

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlásila veřejnou soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) na vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací překračujících rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2016 je Česká společnost v Evropě a ve světě, přednost mají práce, které řeší aktuální a konkrétní otázky současného společenského a ekonomického vývoje ČR v evropském a světovém kontextu. Termín zaslání přihlášek je do 30. 4. 2016.


30. března 2016

GAMA UK - vyhlášení 3. kola interní soutěže

Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje ke dni 30. března 2016 třetí kolo interního výběrového řízení do projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA UK. V rámci soutěže bude podpořeno praktické využití výsledků výzkumu a ověřen jejich komerční potenciál. Seminář pro zájemce, kde budou poskytnuty praktické informace a doporučení, jak připravit žádost o dílčí projekt do třetího kola, se uskuteční v úterý 5. dubna od 13h v Zelené posluchárně, Celetná 20, Praha 1.Poslední změna: 16. březen 2015 22:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám