Aktuality

20. října 2017

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA zůstane rektorem Univerzity Karlovy

Rektror Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA byl dnes zvolen kandidátem na funkci rektora do období 2018 - 2022. Akademický senát UK ho zvolil v 1. kole, kde získal 51 hlasů z platných 68.


17. října 2017

Seminář ve Středočeském inovačním centru v Dolních Břežanech

Dne 3. listopadu 2017 proběhne ve Středočeském inovačním centru seminář na téma RRI a metoda STIR s podtitulem “Jak se projevuje společenská odpovědnost ve firmách a výzkumných organizacích?“ a Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení s podtitulem “Mezinárodní zkušenosti a příklady ze Středočeského kraje”.


11. října 2017

Odstartoval 3. ročník Juniorské univerzity

Na konci října odstartoval 3. ročník Juniorské univerzity, který je rozdělený na dvě zaměření, a to přírodovědně-lékařské a humanitně-společenské.


5. října 2017

Rektor UK: Spolupráce firem a vysokých škol je oboustranně výhodná

Dne 30. září 2017 vyšel v příloze Lidových novin článek na téma Rektor UK: Spolupráce firem a vysokých škol je oboustranně výhodná. Rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, zde hovoří o zapojování studentů do pracovního procesu.


3. října 2017

Výzva 32 na Proof of Concept

MHMP vyhlásil 32 výzvu na projekty Proof of Concept z OP PPR. Podmínky zůstávají prakticky totožné s předchozími dvěmi výzvami.

Fakulty mohou podávat projekty samostatně. Realizace je na 2 roky v rozmezí 2 - 40 mil. Kč. Kofinancování ze strany fakulty je 10%.


2. října 2017

HYDROGEN NIGHT 2017

Skupina prof. Vladimíra Matolína z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na HYDROGEN NIGHT 2017 - happening k technologiím budoucnosti.


21. září 2017

Pozvánka na Startup World Cup & Summit 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na největší startupovou událost roku. Tato událost bude sjednocovat scénu a na níž se sjedou nejnadějnější projekty z celé Evropy a ta největší investiční a mentorská esa regionu Střední Evropy.


15. září 2017

Reprodukční medicína, propojení vědy a praxe

Centrum pro transfer technologií a Přírodovědecká fakulta MU pořádají top kulatý stůl s první dámou české embryologie RNDr. Alicí Malenovskou na téma Reprodukční medicína, propojení vědy a praxe.


12. září 2017

Předsednictvo TA ČR bude mít nové členy

8. 9. 2017 proběhlo mimořádné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Rada vládě doporučila jmenovat tři kandidáty na členy přecednictva TA ČR.


29. srpna 2017

Festival vědy 2017

Dne 6. září 2017 se od 8:30 hod do 18:00 hod. na Vítězném náměstí (Kulaťáku) na Praze 6 a v prostorách Národní technické knihovny uskuteční Festival vědy 2017.


28. srpna 2017

Workshop „Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer technologií“

Zástupci CPPT se dne 5. září 2017 zúčastni jednodenního workshopu „Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer technologií“.


21. srpna 2017

University of Cambridge pořádá pětidenní seminář

University of Cambridge pořádá od 11. do 15. září 2017 seminář. Tento seminář je určen pro zájemce z celého světa. Zájemci se zde dozví, jak dostat na trh nové nápady a výsledky výzkumu.


16. srpna 2017

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).


15. srpna 2017

Přiručka Transfera.cz nyní i v angličtině

V červnu 2017 byla na 5. národní transferové konferenci v Olomouci představena aktualizovaná příručka Transfera.cz. Tato příručka přinesla přehled pracovišť transferu technologií v České republice sdružených v rámci spolku.

Po zhruba dvou měsících od aktualizovaného českého vydání se příručka dočkala i anglického překladu.


14. srpna 2017

17. ročník festivalu Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.


10. srpna 2017

Nabídka služeb CPPT

Nabídka služeb CPPT není omezena ani v době letních prázdnin. Neváhejte se na nás tedy obrátit. Pro zpřehlednění nabídky služeb jsme připravili ilustrační obrázek.


31. července 2017

Nominace na Cenu Evropský vynálezce 2018

Cenu Evropský vynálezce roku 2018 pořádá Evropský patentový úřad. Přihlášen může být kdokoliv, kdo získal patent na Evropském patentovém úřadě (EPO). Přihlášky mohou být podávány do 16. října 2017.


25. července 2017

CPPT nabízí podporu při přípravě projektů do programu TA ČR ÉTA

Vzhledem k blížícímu se vyhlášení první veřejné soutěže v programu připojujeme základní informace ze semináře TAČR (ze dne 18.7.) a nabízíme podporu Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) při přípravě žádostí o podporu. I když je program směřován primárně na podporu humanitních a společenskovědních oborů, v rámci interdisciplinarity je i prostor pro spolupráci humanitních a přírodovědných, lékařských či technicky zaměřených fakult.


24. července 2017

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE (VES18RF) PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-ACTION (LTARF18)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 3. července 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (LTARF18) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-ruskou spolupráci.


19. července 2017

Transfera.cz představila svou aktualizovanou verzi brožury Přehled pracovišť transferu technologií a dalších členů

1. června 2017 byla na 5. národní transferové konferenci v Olomouci představena aktualizovaná verze brožury Přehled pracovišť transferu technologií a dalších členů.


18. července 2017

IDEA a Švýcarské velvyslanectví v Praze hostila známého profesora Philippa Bacchettu z University of Lausanne

Známý profesor Philipp Bacchetta z University of Lausanne vystoupil na semináři pod názvem „KURZ JAKO NÁSTROJ MĚNOVÉ POLITIKY. Co víme z teorie a jak se můžeme poučit z empirických zkušeností Švýcarska dalších a zemí“.


17. července 2017

Meet-up v MSD IT: Bioinformatics

Společnost MSD IT ve spolupráci s Prague Startup Center připravují meetup. Meetup se uskuteční po konferenci ISCB (International Society for Computational Biology), která sdružuje přední odborníky z oblasti bioinformatiky z celého světa. Budete mít tak příležitost osobně se setkat s některými z přednášejících a dozvědět se více informací o biomedicínské oblasti.


11. července 2017

MPO vyhlásilo v rámci OP PIK k 30. červnu 2017 nové výzvy

Tyto výzvy MPO z OP PIK se týkají Partnerství znalostního transferu, Inovačního projektu a Inovačních voucherů. Základním omezením je realizace projektu mimo území hl. m. Prahy.


10. července 2017

Časopis Inovační podnikání a transfer technologií vydá CPPT článek o veletrhu Via Carolina

Inovační podnikání a transfer technologií je odborný časopis, který je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu "vymyslet, vyrobit, prodat".


3. července 2017

CPPT se zúčastnilo semináře. Hlavní téma bylo "Věda a výzkum v praxi".

Dne 20. června 2017 se ředitelka CPPT UK Mgr. et Mgr. Hana Kosová zúčastnila semináře v Poslanecké sněmovně. Hlavním tématem tohoto semináře byla "Věda a výzkum v praxi". Na semináři se sešli zástupci jak ze státní, akademické, ale tak i komerční sféry, tedy zástupci tří složek, kteří by se na poli vědy a výzkumu měly propojovat.


27. června 2017

Program Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017 byl vyhlášen

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlásili pro rok 2017 „Jihočeské podnikatelské vouchery“ program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací.


23. června 2017

CPPT se zúčastnilo výroční konference ASTP/PROTON v Budapešti

Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2017 se Mgr. et Mgr. Hana Kosová ředitelka CPPT UK, jako členka mezinárodní profesní asociace ASTP/PROTON a místopředsedkyně národní transferové asociace Transfera.cz, zúčastnila výročního setkání v Budapešti.


22. června 2017

Ministrestvo obchodu a průmyslu vyhlásilo třetí veřejnou soutěž v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu TRIO.


13. června 2017

Univerzita Karlova se již podruhé zúčastnila veletrhu BioVaria v Mnichově

22.-23. května 2017 se v Mnichově uskutečnil již 10. ročník veletrhu BioVaria, setkání zástupců 50 předních evropských výzkumných institucí a univerzit s představiteli biofarmaceutického a biotechnologického průmyslu a investory.


12. června 2017

CPPT se prezentovalo na národní konferenci transferu technologií

5. národní konference transferu technologií proběhla 1. června v Olomouci. Hlavním tématem konference byly projekty směřující k ověření komerčního potenciálu a uplatnění na trhu.


2. června 2017

CPPT se účastnilo Týdne inovací

Ve dnech 26. a 27. května 2017 se CPPT UK zúčastnilo inovačního veletrhu INNOVATION SUMMIT PRAGUE, který byl vrcholem celého Týdne inovací.


25. května 2017

Proběhl veletrh Via Carolina

Ve dnech 23. a 24. května 2017 se uskutečnil veletrh inovačních příležitostí pod názvem Via Carolina. Veletrh byl věnován inovačním příležitostem a možnostem spolupráce univerzity a aplikační sféry.


19. května 2017

Drink od robota? Inovační veletrh Týdne inovací Vás překvapí!

Celorepublikový Týden inovací ČR 2017 se blíží, začne již 22. května. Registrovat se můžete na více než 85 doprovodných událostí, které budou probíhat po České republice. Přijďte ochutnat drink namixovaný robotem nebo si vyzkoušet teleportaci.


17. května 2017

GAMA UK - přijďte se podívat na osobní prezentace projektů

Osobní prezentace projektů podaných do 4. kola interní soutěže GAMA na Univerzitě Karlově se uskuteční v úterý 23. května 2017 od 15.30 hodin v Malé aule (1.p. Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1). V letošním kole soutěže proběhnou prezentace v rámci doprovodného programu veletrhu Via Carolina. Srdečně zveme všechny zájemce, prezentace jsou veřejně přístupné.


4. dubna 2017

CPPT UK vás zve na veletrh vědy a inovací nazvaný Via Carolina

Ve dnech 23. a 24. května 2017 se v prostorách Karolina uskuteční pod názvem Via Carolina veletrh vědy a inovací Univerzity Karlovy. Jedná se o akci, kterou organizuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK a jejímž cílem je představit odborné i laické veřejnosti činnost UK v její tzv. „třetí roli“, oblasti transferu poznatků a technologií.


31. března 2017

GAMA UK - bylo vyhlášeno 4. kolo interní soutěže

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil ke dni 30. března 2017 čtvrté kolo interního výběrového řízení do projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA UK. V rámci soutěže bude podpořeno praktické využití výsledků výzkumu a ověřen jejich komerční potenciál. Seminář pro zájemce, kde budou poskytnuty praktické informace a doporučení, jak připravit žádost o dílčí projekt do třetího kola, se uskuteční ve středu 12. dubna od 13h v Zelené posluchárně, Celetná 20, Praha 1.


27. března 2017

Začíná druhé kolo Středočeských inovačních voucherů

Od 27. 3. 2017 je možné podávat žádosti o Středočeské inovační vouchery. O voucher mohou požádat podnikatelé se sídlem ve Středočeském kraji na spolupráci s poskytovatelem znalostí, založenou na transferu technologií nebo znalostí. Alokace ve výši 5 milionů Kč bude rozdělena mezi vylosované žadatele v maximální výši 150 tis. Kč na projekt.


13. března 2017

Univerzita Karlova se zúčastnila konference BioSpot

1. března 2017 se v DOX Gallery v Praze - Holešovicích uskutečnil 2. ročník konference BioSpot, jejímž cílem je umožnit výzkumníkům z oblasti biotechnologií prezentovat své nápady a navázat spolupráci s aplikační sférou. Také letos měla Univerzita Karlova na konferenci své zástupce.


7. března 2017

CPPT UK spolupracuje na mezinárodním projektu

CPPT UK se podařilo úspěšně zapojit do mezinárodního projektu s názvem Excellence in research, social and technological innovation project management (Excellence-in-ReSTI) financovaného z programu EU Interreg - Danube Transnational Programme. Hlavním cílem projektu je navázání spolupráce, výměna zkušeností a tvorba vzdělávacích modulů.


3. března 2017

CPPT UK se zúčastnilo akce SPACE NIGHT IV: IPR

Centrum pro přenos poznatků a technologií reprezentovalo Univerzitu Karlovu na akci SPACE NIGHT IV: IPR, která byla uskutečněna formou semináře a otevřené debaty na téma Problematika ochrany duševního vlastnictví. Akce probíhala v rámci Podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague zaměřeného na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy.


1. března 2017

Jste student VŠ s podnikatelskými ambicemi? Přihlaste se na workshop na téma Lean Start-up

Studenti VŠ, kteří mají zajímavý nápad na podnikání a jsou rozhodnutí jej realizovat, mají možnost přihlásit se na workshop Od nápadu k podnikání aneb Jak založit Lean Start-up. Prvních 30 zaregistrovaných zájemců bude mít účast na workshopu zdarma.


20. února 2017

Proběhlo další setkání Rady pro komercializaci UK

V pondělí 20. února 2017 se od 10:00 hodin v Malé Aule Karolina uskutečnilo setkání Rady pro komercializaci Univerzity Karlovy, která se poprvé sešla v novém složení.


16. února 2017

TAČR plánuje první veřejnou soutěž v rámci programu Zéta

Program TAČR Zéta má za cíl podporovat spolupráci mladých vědců do 35 let s aplikační sférou. První veřejná soutěž bude vypsána 28. 3. 2017. O podporu mohou žádat týmy 3-4 vědců do 35 let včetně, které budou placeny z projektu, s 1 mentorem nad 35 let, ten nebude placen z projektu. Maximální výše podpory bude 85%.


13. února 2017

Přijďte diskutovat na téma "práva duševního vlastnictví"

Ve středu 22. února 2017 od 18 hodin se v Prague Startup Centre uskuteční seminář a otevřená debata na téma práva duševního vlastnictví. Diskutovat budou zástupci soukromé, státní i akademické sféry, za CPPT UK vystoupí s příspěvkem Mgr. Otomar Sláma. Vstup na akci je zdarma.


1. února 2017

Otevíráme zápis předmětu Management vědy a inovací

Již popáté spouštíme v letním semestru 2016/17 předmět Management vědy a inovací. V SIS bude otevřen k zápisu v termínu 2. 2. - 14. 2. 2017. Potřetí nabízíme také jeho anglickou verzi pod názvem Management of Science and Innovation určenou nejen zahraničním studentům. Předmět lze v SIS nalézt pod kódem TVOL0001 a TVOL0002 (anglická verze).


24. ledna 2017

Úřad průmyslového vlastnictví zve na semináře a workshop

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá 8. 2. 2017 seminář zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Dále pořádá 21. 2. 2017 Seminář o přihlašování technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) se zaměřením na funkce Visegradského patentového institutu, na který navazuje workshop naplánovaný na 28. 2. 2017.


18. ledna 2017

Vláda schválila nový program TA ČR ÉTA

16. ledna 2017 vláda schválila nový program Technologické agentury ČR ÉTA, který podpoří projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v humanitních a společenskovědních oborech. První veřejná soutěž by měla být vyhlášena na konci května letošního roku.


16. ledna 2017

Druhý ročník konference BioSpot se blíží

1. března 2017 se v DOX GALLERY v Praze - Holešovicích uskuteční 2. ročník mezinárodní konference BioSpot. BioSpot je příležitostí pro setkání zástupců výzkumných organizací s potenciálními investory. Své zastoupení na konferenci bude mít i Univerzita Karlova. Registrace již byla zahájena.


12. ledna 2017

Do konce ledna máte možnost přihlásit svůj projekt do soutěže "Nejlepší spolupráce roku"

Soutěž "Nejlepší spolupráce roku" má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím. Soutěžit mohou projekty i části projektů, které byly ukončeny nebo realizovány v období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016. Uzavírka přihlášek pro letošní ročník je 31. ledna 2017.


10. ledna 2017

Byla zveřejněna výzva Ústeckého kraje na Inovační vouchery

Všechny firmy a živnostníci se sídlem v Ústeckém kraji mají možnost požádat o dotaci na nákup služeb od výzkumné organizace v rámci výzvy Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2017. Maximální výše dotace je 120 000 Kč a maximální míra financování do 85 % způsobilých nákladů projektu. Žádosti bude možné předkládat v termínu 20. 1. – 26. 2. 2017.


6. ledna 2017

Prosincové číslo časopisu Ergo je věnováno transferu znalostí a technologií

Časopis Ergo, vydávaný Technologickým centrem AV ČR, ve svém prosincovém čísle přináší dva rozsáhlejší příspěvky věnované různým aspektům transferu znalostí. První článek se věnuje mezinárodnímu porovnání patentové aktivity výzkumných organizací, ten druhý je zaměřen na transfer znalostí specificky z českých univerzit průmyslové sféře.


4. ledna 2017

CPPT vám přeje hodně štěstí v roce 2017

Tým pracovníků Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy vám přeje hodně štěstí a úspěchů v roce 2017.


19. prosince 2016

Ve slovenském časopisu vyšel článek o transferu technologií na Univerzitě Karlově

V návaznosti na účast zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy Mgr. Otomara Slámy na University Day 2016, který se uskutečnil v září na Slovensku, vyšel ve slovenském časopisu EduNEWS článek o práci CPPT UK.


12. prosince 2016

Český rozhlas vydal reportáž o Katalogu služeb Univerzity Karlovy

Český rozhlas natočil a na svých stránkách uveřejnil reportáž s názvem Webový katalog Univerzity Karlovy představuje výzkumy vědců a pomáhá jim dostat se na trh.


9. prosince 2016

V Brandýse proběhlo další setkání Univerzitní inovační sítě UK

Ve středu 30. listopadu 2016 proběhlo v Brandýse nad Labem již třetí setkání technologických skautů a koordinátorů přenosu poznatků Univerzity Karlovy uspořádané Centrem pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem setkání bylo informovat se vzájemně o dění v CPPT a na fakultách, projednat plánované aktivity v rámci získaného projektu Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy a představit nově vytvořený Katalog služeb UK.


5. prosince 2016

Univerzita Karlova představila Katalog služeb

Univerzita Karlova na začátku prosince představila svůj Katalog služeb, který vytvořilo Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Prostřednictvím Katalogu odborná i laická veřejnost jednoduše zjistí, jaké vědecké týmy na nejstarší české univerzitě působí a co mohou tyto týmy nabídnout. Mezi českými veřejnými vysokými školami jde o ojedinělý projekt.


23. listopadu 2016

Vyšel první Přehled pracovišť transferu technologií v České republice

Spolek Transfera.cz vydal vůbec první přehled pracovišť transferu technologií v České republice. Cílem brožury je poskytnout po vzoru dalších evropských zemí přehled o jednotlivých pracovištích, která mají za úkol propojit výzkumnou a aplikační sféru a zvýšit uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi.


18. listopadu 2016

Chcete vědět víc o přenosu znalostí a technologií? Přijďte na Přírodovědeckou fakultu

Na Přírodovědecké fakultě UK proběhne ve dnech 25. - 27. 11. 2016 tradiční cyklus přednášek nazvaný Úvod do přenosu znalostí a technologií. Jedná se o předmět, jehož cílem je seznámit studenty s oblastí přenosu znalostí a technologií v prostředí univerzity s důrazem na praktické využití získaných znalostí. Přednášky jsou zasazeny do kontextu a podmínek na Univerzitě Karlově včetně seznámení s činností a portfoliem služeb Centra pro přenos poznatků a technologií UK.


15. listopadu 2016

Známe témata pro 10. výzvu Iniciativy pro inovativní léčiva

Na konec letošního roku je naplánováno vyhlášení 10. výzvy pro předkládání společných projektů v rámci IMI2, Iniciativy pro inovativní léčiva. Projekty jsou realizovány konsorcii složenými z vědeckých týmů univerzit či výzkumných institucí, nemocnic, pacientských organizací, malých a středních podniků a inovativních farmaceutických firem. Seznam předpokládaných tematických okruhů pro 10. výzvu již byl zveřejněn.


9. listopadu 2016

I v příštím roce se Univerzita Karlova plánuje zúčastnit konferencí Biospot a BioVaria

V roce 2017 se opět budou konat mezinárodní konference Biospot a BioVaria, na kterých Univerzita Karlova letos měla své zástupce. Již nyní plánujeme účast na příštím ročníku.


1. listopadu 2016

Univerzita Karlova se zúčastnila veletrhu Future Forces Forum

Ve dnech 19. - 21. 10. 2016 proběhl na výstavišti v Praze - Letňanech mezinárodní veletrh zaměřený na oblast obrany a bezpečnosti Future Forces Forum. Svůj stánek zde měla také Univerzita Karlova. Zájemci se mohli potkat s některými jejími zástupci, kteří na stánku prezentovali systém Homebalance, Wireless monitoring system VLV 3 a Katalog služeb UK.


25. října 2016

Zajímáte se o téma duševního vlastnictví? Na snídani s předsedou ÚPV se dozvíte vše důležité

V pondělí 14. listopadu 2016 se od 8:45 hod. do 12:00 hod. v prostorách Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) uskuteční snídaně s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví Mgr. Ing. Josefem Kratochvílem. Účastníci se dozví, čím se ÚPV zabývá, jaké služby poskytuje a jak tyto služby mohou podnikatelé využít. Vstup na akci je zdarma, avšak vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace.Poslední změna: 30. květen 2017 15:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám