Programové období 2007 - 2013

V programovacím období 2007-2013 bylo doposud Univerzitě Karlově schváleno k financování více než sto projektů za téměř 3 miliardy Kč.


Z toho 27 projektů v úhrnné sumě přes 2,4 miliardy Kč je financováno v rámci dvou "investičních" operačních programů Evropského fondu pro regionální rozvoj (OP VaVpI, OPPK). Další téměř miliardu představují "měkké" finanční prostředky na podporu vzdělávání ve více než sedmdesáti schválených projektech v rámci Evropského sociálního fondu (OPVK, OPPA, OP LZZ).


OP VaVpI

OP PK

OP VK

OP PA

OP LZZ

počet schválených projektů

18

9

40

36

1

výše schválené podpory v mil. Kč

2 257,1

159,2

825,1

150,5

4,5


Kromě projektů, ve kterých je Univerzita Karlova přímo hlavním řešitelem, vystupuje též jako partner (finanční i nefinanční) v dalších zhruba 65 projektech ostatních vysokých škol a institucí v ČR (MU, UPOL, AV ČR ad.). Finanční podíly v těchto projektech činí více než 100 miliónů Kč.


Projekty realizované na Univerzitě Karlově v rámci Operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU 2007 – 2013 (k 01-04-2015)


Projekty realizované ze strukturálních fondů EU 2007 – 2013, ve kterých Univerzita Karlova figuruje jako partner (k 01-04-2015)Poslední změna: 19. říjen 2015 09:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám