MŠMT - NPU I

Národní program udržitelnosti I

Výsledky 5. veřejné soutěžeHodnocení návrhů projektů v 5. veřejné soutěži provedl v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací odborný poradní orgán poskytovatele. Ke každému projektu byli určeni dva nezávislí oponenti, z toho nejméně jeden zahraniční, a jeden člen odborného poradního orgánu, tzv. zpravodaj. Z důvodu nastavení jednotných parametrů pro hodnocení ekonomické stránky návrhů všech projektů posoudil všechny předložené návrhy projektů (stejně jako v předchozích soutěžích) druhý zpravodaj. Každý z návrhů projektů byl odborným poradním orgánem projednán, o výsledném hodnocení bylo hlasováno a byl zpracován protokol o hodnocení projektu. Finanční požadavky na prostředky státního rozpočtu plynoucí z podpory návrhů projektů vybraných v 5. veřejné soutěži jsou po úpravě navržené odborným poradním orgánem v celkové výši 1 265 527 tis. Kč.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o výsledném výběru návrhů projektů doručených do 5. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu NPU I na 44. poradě vedení dne 10. listopadu 2015.


Seznam vybraných projektů, komentář poskytovatele a výše podpory jednotlivým projektům je uvedena na stránkách MŠMT v PDF souboru:

NPU I_vysledky_5_VS.pdf

Vyhlášení 5. veřejné soutěže


Soutěžní lhůta: 4. 5. 2015 - 10. 7. 2015

Vyhlášení výsledků VS: 15. 11. 2015


O programu NPU IProgram NPU I vychází ze závěrů, výzev a doporučení členským státům EU plynoucím ze Sdělení Evropské komise “Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union“, z 6. 10. 2010 a jeho cílem je plnění závazku ČR zajistit udržitelnost investic vložených do budování nových výzkumných kapacit vybudovaných za podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v letech 2007-2013/2015, a to symetricky na celém území ČR.


Tento program prostřednictvím podpory konkrétních výzkumných projektů výzkumných center po dobu až 5 let od zahájení činnosti dlouhodobě zajistí produkci nových mezinárodně uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích (dále jen „VaVaI“), mezinárodní spolupráci ve VaVaI, strategická partnerství výzkumné a podnikové sféry pro dosažení pokroku ve výzkumu a vývoji a pro implementaci jeho výsledků v inovacích, posílení interdisciplinarity VaVaI, vytvoření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů ve VaVaI a pro horizontální mobilitu výzkumných pracovníků.


Schválený text programu je zájemcům k dispozici zde.


Poslední změna: 22. prosinec 2015 16:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám