Aktuality

Pro aktuální informace nezapomeňte sledovat také Facebook Klubu Alumni!

Aktuality


 • 1. únor 2017

  Únorový newsletter

  Klub Alumni přináší svým členům další číslo newsletteru. Neregistrovaní zájemci si jej mohou prohlédnout zde.


 • 30. ledna 2017

  Přednáška Klubu Alumni UK - únor

  Téma: Evropská integrace a administrativa Donalda Trumpa: výhledy, příležitosti a rizika

  Přednášející: Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D., Fakulta sociálních věd

  Kdy: 16. února 2017 od 17:30 do 18:30

  Kde: Velká zasedací místnost, 2. patro - Karolinum (Ovocný trh 5, Praha 1)

  Registrace a více informací


 • 2. ledna 2017

  Lednový newsletter

  Měsíčník pro absolventy rozesíláme registrovaným členům, lednové číslo si také můžete prohlédnout zde.


 • 20. prosince 2016

  Svatoštěpánské setkání

  Svatoštěpánské setkání Klubu Alumni UK se letos uskuteční v kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského v Karmelitské ulici na Malé Straně. Významný raně barokní kostel proslul zejména soškou Pražského Jezulátka. Odborného výkladu se ujme prorektor Jan Royt. Setkání alumni zahájil rektor Tomáš Zima.


 • 3. prosince 2016

  Den UK ve Washingtonu

  Ve dnech 30. 11. - 2. 12. 2016 uskutečnila Univerzita Karlova ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu Dny UK ve Washingtonu. Cílem návštěvy univerzitní delegace vedené prof. Janem Škrhou, prorektorem pro mezinárodní vztahy, bylo navázání a posílení spolupráce s nejvýznamnějšími tamními univerzitami. Jednání probíhala na George Washington University, University od Maryland, Georgetown University a také na American University.

  Součástí programu delegace UK bylo taktéž setkání s absolventy na ambasádě ČR a představení současné Univerzity Karlovy krajanům a zájemcům o studium. Historii UK i její současnou podobu představil prof. Jan Škrha i zástupci jednotlivých fakult.


 • 11. listopadu 2016

  Den UK ve Španělsku

  Při příležitosti navazování spolupráce se španělskými protějšky ve dnech 10. a 11.11. se zástupci Univerzity Karlovy setkali také s absolventy UK žijícími v Madridu. Setkání umožnilo Velvyslanectví České republiky v Madridu. Představitele UK v čele s rektorem prof. Tomášem Zimou i absolventy UK uvítala na své rezidenci velvyslankyně ČR PhDr. Kateřina Lukešová, pro kterou je Univerzita Karlova také její alma mater.


 • 10. listopadu 2016

  Advent na Univerzitě Karlově

  28. listopadu 2016 se Univerzita Karlova otevře všem svým studentům, absolventům, zaměstnancům i přátelům při společné oslavě adventu.

  Více informací


 • 10. října 2016

  Brexit - Nejen „bitva o Británii“, ale i o Evropu - přednáška pro Klub Alumni UK

  Přednášející bude reagovat na skutečnost, že většina komentátorů výsledku hlasování o tzv. brexitu – ať už přímo v Británii, v Evropě či v České republice – záměrně anebo z neznalosti interpretovala výsledek zcela chybně či, minimálně, s velkým zkreslením. Proto se pokusí shrnout všechno podstatné v krátké, přehledné přednášce, v níž se posluchače pokusí uchránit od zahlcení spoustou čísel a vesměs nepřehledných či přímo nesrozumitelných statistických údajů.

  Více informací


 • 8. října 2016

  Reportáž z Veletrhu Absolvent

  Nestihli jste se zúčastnit Veletrhu Absolvent? Zajímá Vás, jak funguje spojení historických budov Karolina a moderní techniky? Chcete vidět ukázky prezentací firem, státních institucí a neziskového sektoru? To vše se dozvíte v reportáži o našem veletrhu, jenž probíhal současně se Studentským jarmarkem.


 • 23. června 2016

  Reportáž ze Zahradní slavnosti Univerzity Karlovy

  Podívejte se na reportáž z tradičního setkání.


 • 22. června 2016, od 18:00

  Zahradní slavnost Univerzity Karlovy

  Tradiční Zahradní slavnost UK se letos opět uskuteční v prostorách Senátu PS PČR ve Valdštejnské zahradě. Program slavnosti naleznete na pozvánkách.


 • 26. května 2016

  Etika vědecké práce a odpovědnost vědců k výsledkům bádání - přednáška Klubu Alumni UK

  Zveme Vás na poslední přednášku Klubu Alumni UK tohoto semestru, kterou prosloví emeritní rektor Univerzity Karlovy Prof. PhDr. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., dr. h. c. mult.

  Zaregistrovat se


 • 16. dubna 2016

  Den CŽV a Festival absolventů

  Představíme vám další vzdělávání učitelů, přípravné programy, vzdělávání pro cizince, různé typy profesního vzdělávání, zájmové programy, programy pro děti, vzdělávání po síti a další. Seznámíme vás i se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které průběžně připravujeme pro naše absolventy. Pro všechny návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program. Program (pro všechny od 3 do 99 let) budeme aktualizovat na www.denczv.cuni.cz.


 • 31. března 2016, 17:30-19:00

  Karel IV. - přednáška pro Klub Alumni UK

  V květnu letošního roku si Univerzita Karlova připomene 700 let od narození svého zakladatele, císaře a českého krále Karla IV. Jedná se o výročí celospolečenského významu, které zařadilo UNESCO na seznam významných světových výročí let 2016 a 2017. Univerzita Karlova (často ve spolupráci s dalšími institucemi) připravuje řadu aktivit, jejichž přehled naleznete na speciální stránce k tomuto výročí: www.karel700.cuni.cz.


  Pro členy Klubu Alumni jsme v této souvislosti zařadili přednášku o Karlu IV. do programu přednášek pro absolventy. Přednášku prosloví Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor UK a především odborník na umění sledovaného období. Registrace zde: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=325.


 • 14. - 16. března 2016

  Den UK ve Švýcarsku

  Zástupci Univerzity Karlovy se při příležitosti pracovních návštěv několika švýcarských univerzit setkají také s absolventy UK. Setkání se uskuteční 14. března 2016 v Ženevě.

  Více informací


  Volná PhD pozice ve skupině genové regulace na Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF.

  Více informací


 • 26. prosince 2015

  Svatoštěpánské setkání

  Tradiční setkání členů Klubu Alumni UK. Setkání proběhne v kostele Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela na Smíchově, Holečkova ul. 10. Jde o objekt umělecky vyzdobený zcela ojedinělým stylem z druhé poloviny 19. století, kterým je Beuronská umělecká škola. Kostel sv. Gabriela je její druhou nejucelenější památkou na světě, a to po kapli sv. Maura v Německu.

  Více informací


  Fotogalerie z Oslavy adventu na UK

  Podívejte se, jak jsme společně s vámi oslavili advent na Univerzitě Karlově. Doufáme, že jste si to užili stejně jako my!

  Zobrazit fotogalerii


 • Série přednášek

  Klub Alumni připravil pro absolventy sérii přednášek, které se věnují zajímavým a aktuálním tématům z nejrůznějších oborů a oblastí. V zimním semestru 2015/2016 se můžete těšit na tři přednášky:

  29.10. Bezpečnostní otázky Evropy, Evropa zevnitř a zvenku, Mgr. Štefan Füle

  12.11. Jan Hus známý a neznámý, prof. Jan Blahoslav Lášek

  26.11. Zdravý životní styl. Od placebo efektů a módních výstřelků k vědecky prokázaným efektům, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA


 • 10. listopadu 2015

  Den UK v Bruselu

  Univerzita Karlova se při příležitosti setkání na několika belgických univerzitách setká také se svými absolventy, kteří žijí a pracují v Bruselu. Setkání se uskuteční 10.11. na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu.

  Podrobnosti


 • 20. září 2015

  Vzdělávací exkurze „Milánsko 2015“

  Husitská teologická fakulta UK pořádá vzdělávací exkurzy do Itálie. Součástí programu je i návštěva výstavy EXPO 2015. Neváhejte se přihlásit!

  Podrobnosti


 • 4. června 2015

  Reportáž ze Zahradní slavnosti Univerzity Karlovy

  Ve Valdštejnské zahradě Senátu se v úterý 2. června 2015 uskutečnila tradiční Zahradní slavnost Univerzity Karlovy. Záštitu nad slavností převzal senátor a emeritní rektor UK profesor Václav Hampl. Tradiční součásti programu zahradní slavnosti byla i krátká přednáška emeritního rektora Husitské teologické fakulty Jana Láška, věnovaná odkazu Mistra Jana Husa, který byl před 600 lety odsouzen za kacířství a upálen.

  Podívat se na reportáž


 • 11. dubna 2015

  Reportáž z Dne celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů

  V sobotu 11. dubna 2015 uspořádala Univerzita Karlova Den celoživotního vzdělávání a historicky první Festival absolventů. Celý den si tak mohli nejen bývalí a budoucí absolventi prohlédnout historické sály Karolina. Vůbec poprvé bylo otevřeno Muzeum Univerzity Karlovy. Cílem Dne celoživotního vzdělávání pak bylo představit širokou nabídku zájmových a profesních vzdělávacích programů, které nabízí fakulty Univerzity Karlovy. Součástí dne tak byly i přednášky našich úspěšných absolventů.

  Podívat se na reportáž


 • 7. dubna 2015

  Muzeum Univerzity Karlovy

  U příležitosti 667. výročí založení univerzity byla ve sklepních prostorách Karolina otevřena nová stálá expozice mapující historii Univerzity Karlovy. Návštěvníci muzea si tak můžou prohlédnout zakládací listinu univerzity a kopie univerzitních pečetí a žezel. Expozice je rozdělena do několika částí mapujících vývoj univerzity – Univerzita utrakvistická, Univerzita Karlo-Ferdinandova a UK současná. Univerzitní muzeum bude pro veřejnost otevřené o víkendu za dobrovolné vstupné. Doprovodné texty u vystavovaných exponátů jsou v češtině a v angličtině.

  Přehrát video


 • 23. března 2015

  Imunitní systém - online přednáška na ČT24

  Více informací


 • 11. dubna 2015

  Festival absolventů a Den celoživotního vzdělávání

  V sobotu 11. dubna 2015 se můžete těšit na Festival absolventů a Den celoživotního vzdělávání! Tyto dvě akce budou současně probíhat v prostorách UK. Program i nabídku kurzů pro Vás pečlivě připravujeme. Sledujte naše stránky i na facebooku.

  Podrobnosti o akci: www.denczv.cuni.cz nebo www.festivalabsolventu.cuni.cz, Facebook Klubu alumni UK, Facebook IPSC


 • Newsletter klubu Alumni UK

  Pro všechny absolventy, kteří chtějí zůstat v kontaktu se svojí školou.

  Stáhnout aktuální číslo (PDF, 440 kB)Archiv aktualit


Poslední změna: 8. únor 2017 16:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám