Přírodní vědy


Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních biologických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání

Garant programu: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 320

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních geografických, případně jim blízkých programů, které nejsou

Garant programu: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 254

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: absolvované magisterské nebo inženýrské studium geologických oborů na VŠ, studium magisterského nebo doktorského oboru na Přírodovědecké fakultě, které nejsou zaměřeny na vzdělávání

Garant programu: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 256

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Doplňující pedagogické studium - chemie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: podmínkou přijetí do studia je ukončené nebo v současnosti probíhající magisterské nebo inženýrské studium neučitelských chemických oborů, osvědčení o absolvování studia může být vydáno pouze po předložení diplomu o absolvování magisterského nebo inženýrského studia chemických oborů na VŠ

Garant programu: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 280

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Dynamická geometrie a její využití ve výuce matematiky

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na základy ovládání programů GeoGebra, Analytická geometrie v rovině, Funkce, jejich grafy a vlastnosti, Algebra a CAS, GeoGebra 3D.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 20

Cena: 600 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Alena Blažková

Email:

Telefon: 951 553 226


Instruktor lezení na umělých stěnách

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program objasňuje využití lezeckých dovedností ve volnočasových aktivitách a seznamuje se způsobem jejich vedení. Zdůrazňuje prvky bezpečnosti, poukazuje na stavbu lezeckých programů a jejich význam pro různé věkové kategorie, představuje široké možnosti lezení na umělých stěnách.

Předpoklady: učitelé tělesné výchovy, pracovníci domů dětí a mládeže, činovníci mládežnických organizací, provozovatelé umělých stěn

Garant programu: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 50

Cena: 3 600 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Blanka Konopík Pánková,

Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.

Email:

Telefon: 737 233 663


Kurz osobního a kondičního trenéra pro potřeby sportovců a sportovních klubů

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program připravuje kvalifikované osobní a kondiční trenéry, kteří chtějí pracovat v oblasti individuální kondiční přípravy, popřípadě v oblasti kondiční přípravy v rámci sportovního klubu. Cílem programu je naučit účastníky co nejodborněji využívat tréninkové metody a doporučovat vhodné tréninkové postupy.

Předpoklady: potvrzení o zdravotní způsobilosti; potvrzení o vykonané trenérské praxi pro potřeby kurzu

Garant programu: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 150

Cena: 10 000 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání; vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu)

Garant programu: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání, vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu)

Garant programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání, vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu)

Garant programu: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Kurz základního (školního) in line bruslení

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Prakticko-teoretický program je zaměřen na nácvik a zdokonalování techniky jízdy, využití herních programů při výuce na in-linech a kondiční přípravu, určenou pro rozvoj všech pohybových schopností. Cílem je naučit účastníka správnou a bezpečnou techniku, aplikovat program na in-linech v rámci pohybových aktivit u různých věkových kategorií v programech školní tělesné výchovy i u sportovců v různých sportovních odvětvích.

Předpoklady: vlastní vybavení – in-line brusle, cyklistická přilba (povinná), chrániče zápěstí, loktů, případně kolen (doporučené); základní technika jízdy na kolečkových bruslích

Garant programu: PaedDr. Tomáš Gnad

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 25

Cena: 1 500 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Tomáš Gnad, Blanka Konopík Pánková

Email:

Telefon: 737 233 663


Léčivé rostliny

Forma výuky: distanční

Jazyk: čeština

Anotace: Program zaměřený na oblast léčivých rostlin zahrnuje: Základy farmaceutické botaniky, Český lékopis, Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi, Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie,

Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity, Základy farmakologie

Fytoterapie a fytotoxikologie.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Místo konání: Hradec Králové

Délka programu v hodinách: 144

Cena: 10 000 Kč

Kontakt: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy, Vlasta Shejbalová

Email:

Telefon: 495 067 426


Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na výuku a zdokonalení masérských technik a postupů a na teoretické znalosti v této oblasti. Cílem je prověřit výukou získané dovednosti a zdokonalování techniky na základě individuálních nedostatků, seznámit účastníka s dalšími masérskými technikami včetně pomůcek. Program zahrnuje teoretické konzultace.

Předpoklady: studenti a absolventi FTVS a biomedicinských oborů; absolvování předmětů: anatomie, fyziologie, první pomoc, hygiena a regenerace, sportovní masáž

Garant programu: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 180

Cena: 1 200 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.

Email:

Telefon: 220 172 082


První pomoc pro pedagogy - aneb jak ji poskytovat a učit

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů. Účastníci se zde naučí nejen základy první pomoci, ale program obsahuje také velmi cenné metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. své žáky).

Předpoklady: učitel SŠ, 2. stupně ZŠ, vedoucí kroužků, vychovatel

Garant programu: Mgr. Radim Kuba

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 700 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Radka Dvořáková

Email:

Telefon: 221 951 866


První pomoc pro pedagogy - aneb jak ji poskytovat a učit

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů. V tomto programu se učitelé naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. své žáky). Díky metodické složce se řadí mezi velice unikátní na trhu s první pomocí.

Předpoklady: učitel SŠ, 2. stupně ZŠ, vedoucí kroužků, vychovatel

Garant programu: Mgr. Radim Kuba

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 700 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Radka Dvořáková

Email:

Telefon: 221 951 866


Škola učitelů informatiky

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout magisterským studentům a učitelům z praxe vhled do problematiky vzdělávacího systému v ČR, seznámit je s problematikou jednotlivých druhů a stupňů škol, s jejich pedagogickým řízením. Cílem bloku přednášek pro magisterské studenty oboru historie či učitelů z praxe v tomto oboru je seznámení se s historií i současností českých zemí v evropském kontextu.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Místo konání: Lipnice nad Sázavou

Délka programu v hodinách: 999

Cena: 3 300 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Lenka Forstová

Email:

Telefon: 951 554 209


Trenérská škola - licence A

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program umožňuje získat všechny potřebné znalosti a podklady, které jsou potřebné pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

Předpoklady: úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou; druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského sdružení; doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení    

Garant programu: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 500

Cena: 22 000 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Mgr. Jiří Ammer, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 191


Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program organizovaný ve spolupráci se sportovními svazy zahrnuje obecnou a speciální část vědeckých základů sportovního tréninku v teorii a praxi. A to 50 hodin vědeckého základu na UK FTVS, 100 hodin speciální části je zajišťováno příslušnými sportovními svazy. Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu.

Předpoklady: dle požadavků sportovních svazů, spolků

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 150

Cena: 3 800 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Mgr. Jiří Ammer, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program organizovaný ve spolupráci s ČSLH zahrnuje obecnou a speciální část vědeckých základů sportovního tréninku v teorii a praxi. A to 50 hodin vědeckého základu na UK FTVS, 100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH. Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu.

Předpoklady: dle požadavku a podmínek ČSLH

Garant programu: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 150

Cena: 3 800 Kč

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PaedDr. Lada Novotná

Email:

Telefon: 220 172 250


Vzdělávací kurz - doškolení IZL, IL, CL, UL

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje s nejnovějšími poznatky v oblasti techniky a metodiky výuky sjezdového a běžeckého lyžování. Program zahrnuje teoretické semináře a praktické lekce. Dále průběžné vzdělávání lyžařských pedagogů s interními kvalifikacemi – sledování vývojových tendencí ve výuce běhu na lyžích a sjezdovém lyžování.

Předpoklady: lyžařská odborná veřejnost, držitelé kvalifikací IZL, IL, CL UL

Garant programu: PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Místo konání: Pec pod Sněžkou

Délka programu v hodinách: 24

Cena: 3 100 Kč (v ceně není zahrnuta doprava a vleky)

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Blanka Konopík Pánková

Email:

Telefon: 737 233 663


Vzdělávací kurz - Instruktor lyžování

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na oblast výuky sjezdového lyžování. Zahrnuje teoretické semináře, praktické lekce a metodickou praxi.

Předpoklady: odborná lyžařská veřejnost - držitelé kvalifikace Instruktor základního lyžování

Garant programu: PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Místo konání: Pec pod Sněžkou

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 5 000 Kč (v ceně není zahrnuta doprava a vleky)

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Blanka Konopík Pánková

Email:

Telefon: 737 233 663


Vzdělávací kurz - Učitel lyžování

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program zaměřený na získání nevyšší kvalifikace v oblasti lyžování - UČITEL LYŽOVÁNÍ. Prakticko-teoretická výuka v oblasti sjezdového a běžeckého lyžování, obecná teorie TVS. Zahrnuje teoretické semináře, praktické lekce (kurzy) a metodickou praxi. Součástí je i obhajoba závěrečné práce v oboru.

Předpoklady: odborná lyžařská veřejnost, držitelé licence Cvičitel lyžování

Garant programu: PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Místo konání: Pec pod Sněžkou

Délka programu v hodinách: 450

Cena: 10 500 Kč (v ceně není zahrnuta doprava, ubytování, vleky v jednotlivých blocích) 

Kontakt: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Blanka Konopík Pánková

Email:

Telefon: 737 233 663


Zdravotník zotavovacích akcí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Obsah programu je zaměřen na základy stavby lidského těla, poskytování základní přednemocniční první pomoci, právům a povinnostem zdravotníků. Praktická část programu sestává z nácviku základů poskytování první pomoci tonoucím (praktický nácvik v bazénu).

Předpoklady: věk minimálně 18 let, dobrý zdravotní stav, ukončené střední vzdělání s maturitou

Garant programu: Mgr. Radim Kuba

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 50

Cena: 2 900 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Radka Dvořáková

Email:

Telefon: 221 951 866

Poslední změna: 19. květen 2017 19:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám