Prorektoři UK od roku 1990

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

období

prorektor

1990 - 1994

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

1994 - 2006

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

2006 - 2009

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

2009 - 2014

prof. RNDr. Petr Volf, CSc.


Prorektor pro vědeckou činnost

období

prorektor

2014 -

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.


Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

období

prorektor

2014 -

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Prorektor pro studijní záležitosti

období

prorektor

1990 - 1994

prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc.

1994 - 1997

prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

1997 - 2000

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

2000 - 2006

doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.

2006 - 2010

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

2010 - 2014

doc. ThDr. Martin Prudký

2014 -

doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

období

prorektor

1990 - 1994

prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.

1994 - 1997

prof. PhDr. Jaroslav Vacek, Csc.

1997 - 2000

prof. PhDr. Miloslav Pánek, DrSc.

2000 - 2003

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

2003 - 2006

prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

2006 -

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA


Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči o studenty)

období

prorektor

1990 - 1994

prof. PhDr. Josef Petráň, DrSc.

1994 - 1997

prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.

1997 - 2000

prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.

2000 - 2006

prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.


Prorektor pro rozvoj

období

prorektor

1990 - 1994

prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.

1994 - 2000

doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

2000 - 2003

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

2003 - 2014

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

2014 -

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.


Prorektor pro vnější vztahy

období

prorektor

1997 - 2000

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

2000 - 2003

doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

2003 - 2014

doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

2014 -

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.


Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

období

prorektor

2006 - 2010

prof. PhDr. Mojmír Horyna

2010 - 2014

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

2014 -

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.


Prorektor pro investiční výstavbu

období

prorektor

2010 - 2014

prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.


Prorektor pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti

období

prorektor

2010 - 2011

prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.


Prorektor pro evropskou problematiku

období

prorektor

2014 -

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


Prorektor pro koncepci studia

období

prorektor

2014 - 2015

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.


Prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

období

prorektor

2014 -

prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc.
Poslední změna: 13. červenec 2017 13:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám