Poradní sbor projektu Česko! A jak dál

V rámci naplňování aktivit tzv. třetí role univerzity a posilování společenské odpovědnosti Univerzity Karlovy, inicioval rektor Univerzity Karlovy projekt Česko a jak dál. Náplní projektu je formulování a zprostředkování stanovisek, možných řešení a vizí Univerzity Karlovy pro řešení významných celospolečenských témat, souvisejících se směřováním České republiky v následujících letech.

Poradní sbor zřízený OR č. 45/2018, který se zabývá projednáváním věcných a organizačních témat, jmenuje rektor po projednání v kolegiu rektora.

Členové

 • prof. Miroslav Bárta, Dr., prorektor UK pro vnější vztahy

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 • MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

 • PhDr. Alice Tejkalová, PhD., děkanka FSV UK

 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., vedoucí Katedry fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK

 • Mgr. David Hurný, místopředseda Akademického senátu UK, Přírodovědecká fakulta UK

 • prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., emeritní rektor UK

 • MgA. Martin Ayrer, koordinátor strategické komunikace UK

 • PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D., ekonom, alumni UK

 • Kateřina Grygarová, studentka, 3. lékařská fakulta UK

Kontakt

 • MgA. Martin Ayrer,


Poslední změna: 28. leden 2020 09:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám