Bibliometrie a scientometrie na UK ****************************************************************************************** * Nabídka služeb ****************************************************************************************** Vědecké komunitě Univerzity Karlovy nabízíme služby bibliometrie a scientometrie. Tato slu fakultám, katedrám, ústavům, výzkumným skupinám a jednotlivým vědecko-výzkumným pracovníků Zpracováváme analytické zprávy pro širokou škálu využití. Pro jednotlivé fakulty a pracovi jsou to například ty, které se týkají dopadu vědecké publikační činnosti nebo vyhodnocení financování. Vědeckým pracovníkům univerzity poradíme při využívání publikačních metrik ne zodpovědného publikování ve vědě a výzkumu. Vše na základě přání zadavatele a společné domluvě. Zakládáme si na osobním přístupu a zod zpracování kvantitativních dat podle Leiden Manifesto [ URL "http://www.leidenmanifesto.or "https://sfdora.org/"] . Odevzdání konečného výsledku se odvíjí podle časové náročnosti zp Naše analýzy a zprávy se zabývají těmito tématy: ****************************************************************************************** * Publikační aktivita ****************************************************************************************** • Publikační aktivitu zpracováváme podle úrovně hodnocené jednotky (pracoviště-pracovníci) kritérií jednotlivých oborů. • Samotné počty publikací jsou jedním z mnoha kvantitativních měřítek. Stejně tak jako u d publikací podle kvartilů, které jsou počítány z metrik hodnotících ohlas vědeckých časop ****************************************************************************************** * Citační ohlas ****************************************************************************************** • S pomocí metod citační analýzy zpracováváme citační metriky. • Tyto metriky dáváme do kontextu tak, abychom Vám pomohli pochopit, co přesně znamenají a prezentovaný u publikací mají. • Existuje celá řada metrik, které se používají pro jednotlivé úrovně hodnocení. Například pracujeme s jeho variantami (h5-index, g-index, m-quotient). ****************************************************************************************** * Sledování spolupráce ****************************************************************************************** • Jsme schopni vypracovat síťové grafy, které ukazují míru spolupráce a spoluautorství uvn výsledků nebo na úrovni autora nebo výzkumných skupin. ****************************************************************************************** * Identifikace témat ****************************************************************************************** • Analyzujeme vazby mezi publikacemi z pohledu témat, kdy na základě zpracování klíčových publikacích dokážeme ukázat obsah výzkumu. Data získáváme z různých zdrojů (IS Věda [ URL "https://cuni.cz/UK-9220.html"] , Web of Sc "https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=222"] , InCites [ URL "https://ezdro prehled/zdroj.php?lang=cs&id=782"] , Scopus [ URL "https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.p lang=cs&id=201"] , Google Scholar [ URL "https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs Altmetrics [ URL "https://www.altmetric.com/"] , Dimensions [ URL "https://www.dimensions. následné analýzy zpracováváme do přehledných zpráv. Své široké portfolio služeb nabízíme především: ****************************************************************************************** * Vedení univerzity ****************************************************************************************** • Zpracování bibliometrických analýz a podkladů podle zadání vedení univerzity. • Příprava podkladů v kontextu národního hodnocení. • Příprava podkladů pro hodnocení jednotek. • Další analýzy podle specifických požadavků. ****************************************************************************************** * Fakulty a jednotlivá pracoviště ****************************************************************************************** • Bibliometrické zprávy pro hodnocení na fakultách. • Příprava podkladových zpráv o výzkumu na jednotlivých pracovištích. • Příprava informací o zájemcích o vědecko-výzkumné pracovní pozice. • Vyhodnocení výzkumných grantů a projektů. • Další analýzy podle specifických požadavků. • Workshopy (identifikátory autora, metriky a zdroje). ****************************************************************************************** * Vědecko-výzkumní pracovníci ****************************************************************************************** • Osobní bibliometrický profil skládající se ze základních metrik (příklad v PDF [ URL "UK uk_bib_profil_sablona.pdf"] ). • Příprava podkladů pro habilitační / jmenovací řízení (příklad v PDF [ URL "UK-11097-vers uk_hab_profil_sablona.pdf"] ). • Příprava podkladů pro žádosti o grant. • Individuální konzultace a školení (identifikátory autora, metriky, nástroje, zdroje dat)

Kontaktujte nás na jakub.szarzec@ruk.cuni.cz