Hostující profesor na Katedře sociální a kulturní antropologie v oboru sociální a kulturní antropologie FHS UK

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici hostujícího profesora na Katedře sociální a kulturní antropologie v oboru sociální a kulturní antropologie.


Podmínkou nástupu je minimálně titul Ph.D. nebo ekvivalent (kvalifikace úrovně 8 dle ISCED) a renomé mezinárodně uznávaného badatele/badatelky. Očekává se, že úspěšný/á ucha-zeč/uchazečka rozšíří oblasti výzkumu na fakultě o zaměření na jevy globálního významu a jejich dopady na stávající nebo vytváření nových struktur nerovností a asymetrií. Zaměření na mimoevropský prostor je vítáno, ale není podmínkou. Úspěšný/á uchazeč/uchazečka se bude podílet na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (dva 80 minutové kurzy/semináře týdně). Alespoň jeden z vyučovaných kurzů by měl představit téma související s nedávným výzkumem uchazeče/uchazečky. Výuka bude probíhat v angličtině. Znalost českého jazyka není vyžadována.

Pozice je vypisována na dobu trvání 5 měsíců (1 semestr), s datem nástupu 1. února 2022, a je financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) MŠMT ČR (číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). Hrubá měsíční mzda činí 83 000 Kč.


Požadavky k výběrovému řízení:

  • motivační dopis;

  • strukturovaný životopis;

  • přehled publikační činnosti;

  • popis dosavadní pedagogické a vědecké/badatelské činnosti;

  • sylaby navrhovaných kurzů;

  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Požadované dokumenty ve formátu PDF je třeba zaslat nejpozději do 20. května 2021 emailem na adresu zahraničního oddělení FHS UK .

Uchazeči/uchazečky, kteří postoupí do užšího výběru budou vyzváni k zaslání sylabů a osnov navrhovaných kurzů.

Úspěšný uchazeč bude vyrozuměn ve druhé polovině června 2021.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK



Poslední změna: 16. duben 2021 21:11 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám