Docent/Docentka Ústavu mikrobiologie LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:


Docent/Docentka Ústavu mikrobiologie LFP UK

nástup ZÁŘÍ 2021

s úvazkem 0,3


Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo přírodní vědy nebo blízko příbuzném

  • orientace v oboru Lékařská mikrobiologie,

  • praxe v oboru minimálně 6 let

  • dosažení vědecko-pedagogické hodnosti docent anebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí

  • aktivní vědecká činnost (H-index alespoň 20, počet citací bez autocitací dle WoS > 1 000), zkušenost s řešením grantových projektů (hlavní řešitel alespoň 2 projektů podporovaných GA ČR nebo AZV, nebo zahraničních grantů)

  • pedagogická zkušenost

  • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině), aktivní znalost anglického jazyka (výuka v angličtině)


K přihlášce je nutné přiložit:

  • doklady o vzdělání,

  • profesní životopis,

  • přehled publikační a přednáškové činnosti.


Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete v elektronické podobě na adresu: , do předmětu uveďte: VR DOCENT MIKROBIOLOGIE.


Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.Č.j. UKLFP/167591/2021-1


Poslední změna: 7. květen 2021 21:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám