Metodik správy výzkumných dat v ÚK UK

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy hledá do Centra pro podporu open science na UK pracovníka/pracovnici na pozici Metodik správy výzkumných dat.

Dotazy k této pracovní pozici a přihlášky k výběrovému řízení zasílejte na adresu .

Součástí přihlášky musí být vždy profesní životopis a krátký motivační e-mail se zdůvodněním zájmu o tuto pracovní pozici.

První kolo proběhne na základě vyhodnocení přihlášek k výběrovému řízení. Vybraní uchazeči budou pozváni do dalšího kola, v rámci kterého proběhne ověření požadovaných kompetencí.


Náplň práce:

 • Aktivně a empaticky zjišťuje potřeby výzkumníků Univerzity Karlovy a hledá cesty, jak je podporovat

 • Sleduje vývoj správy výzkumných dat na UK a připravuje podklady a analýzy pro vedení UK/fakult

 • Sleduje trendy a aktuální vývoj v oblasti open science a výzkumných dat na mezinárodní a národní úrovni

 • Aktivně se podílí na vytváření/rozšiřování institucionálních otevřených politik a na jejich zavádění do praxe na UK a na harmonizaci institucionálních procesů

 • Spolupracuje s dalšími vysokými školami při řešení problematiky open science na národní i mezinárodní úrovni

 • Vytváří a distribuuje metodické materiály, spolupracuje na opatřeních a směrnicích Univerzity Karlovy

 • Podporuje výzkumné pracovníky při správě výzkumných dat (např. příprava data management plánu) se zaměřením zejména na přírodovědné a lékařské obory

 • Aktivně se zapojí do pracovních skupin v rámci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud)


Požadavky:

 • Požadované vzdělání: min. bakalářského stupně

 • Počítačová gramotnost (min. solidní znalost Microsoft Excel, PowerPoint a Word)

 • Prezentační, komunikační, didaktické dovednosti

 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (min. B1 dle SERR)

 • Zájem o problematiku open science a práci v Centru na podporu Open Science

 • Zájem o aktivní mezinárodní spolupráci

 • Zájem o to být v podpůrném týmu výzkumu na Univerzitě Karlově

 • Ochotu se dále vzdělávat a učit nejen sebe, ale i své okolí


Výhodou:

 • Zahraniční zkušenosti, např. alespoň krátký studijní pobyt

 • Zkušenosti z práce s výzkumnými daty (např. při psaní vlastní diplomové práce)

 • Základní orientace v problematice správy výzkumných dat

 • Základní orientace v tématech open science

 • Základní orientace v univerzitním prostředí

 • Medicínské či přírodovědné vzdělání

 • Knihovnické nebo informatické vzdělání


Nabízíme:

 • Pracovní smlouvu na plný úvazek

 • Možnost velkého osobního rozvoje v dané oblasti

 • Nástup od 1. 1. 2022

 • Flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova

 • Stravenky a další zaměstnanecké benefity, pracovní notebook

 • Možnost práce v mladém kolektivu v prostředí významné vzdělávací a vědecké instituce

 • Plat podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy – pl. třída 6

 • Účast na národních i mezinárodních akcích open science


K problematice výzkumných dat lze získat další informace na stránkách Centra na podporu open science viz https://openscience.cuni.cz/

Poslední změna: 14. říjen 2021 11:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám