Jsem vysokoškolský student s ukrajinským občanstvím

Я студент університету з українським громадянством


Jednotlivé fakulty UK v současné době zvažují požadavky na přijetí a další procesní úpravy pro studenty/uchazeče z Ukrajiny. Všichni studenti UA z ukrajinských univerzit, kteří na UK studují jako freemoveři nebo jsou zapsáni do řádných studijních programů, budou dostávat měsíční stipendium na pokrytí základních potřeb (ubytování, strava, jazykové kurzy atd.). Program freemover se nevztahuje na studenty s ukrajinským občanstvím, kteří jsou z jiné než z ukrajinské, ruské nebo běloruské univerzity.


Окремі факультети КУ в даний час розглядають вимоги до вступу та інші процесуальні коригування для студентів/абітурієнтів з України. Всі українські студенти з українських університетів, які навчаються у КУ як фрімовіри або зараховані до належних навчальних програм, отримуватимуть щомісячну стипендію для покриття основних потреб (проживання, харчування, мовні курси тощо). Програма freemover не поширюється на студентів з українським громадянством, які не є студентами українського, російського або білоруського університетів.


Jak postupovat?


 1. Projděte si databázi všech dostupných studijních programů na naší univerzitě. Najdete zde všechny aktuální podmínky pro přijetí, termíny pro podání řádných přihlášek atd. Neustále ji také aktualizujeme o nejaktuálnější informace.


 2. Pokud je to možné, podejte si přihlášku jako freemover. Některé fakulty již tuto možnost nabízejí. O účast na programu freemover lze požádat za zahraničí, během studia však musí být student přítomný v ČR. Oficiálně budete stále zapsáni na své domovské univerzitě na Ukrajině a váš krátkodobý pobyt na UK bude chápán jako mobilita (s maximální délkou do 12. února 2023).


  Jako od freemovera se od vás očekává, že:


    a. 

  Studium v českém jazyce: podáte přihlášku k řádnému studiu na UK (viz bod 3) a zúčastníte se jazykových kurzů (viz bod 4).

    b. 

  Studium v angličtině: podáte přihlášku k řádnému studiu na UK (viz bod 3) a budete se účastnit na výuce v angličtině (v závislosti na dostupných možnostech vašeho studijního programu a dalších pokynech fakulty).


  V tuto chvíli se vždy obraťte na kontaktní osobu na vaší fakultě.


 3. Podejte přihlášku k řádnému studiu na UK (akademický rok 2022/23). Některé fakulty stále nabízejí možnost podat si přihlášku jako řádný uchazeč.


    a. 

  Pokud je termín pro podání přihlášky vámi zvoleného studijního programu stále otevřený, můžete se zúčastnit standardního přijímacího řízení.

    b. 

  Pokud termín pro podání přihlášek již uplynul, informujte se na přijímacím oddělení příslušné fakulty o dalších možnostech (případná další kola přijímacího řízení nebo jiné speciální podmínky pro studenty s občanstvím UA)

  .

 4. Kurzy českého jazyka nabízí náš Ústav jazykové a odborné přípravy. Kurz bude zahájen na přelomu dubna a května a stojí 4 800 Kč/měsíc.

 5. Předložte doklady (ověřené kopie diplomu a jeho dodatku) pro posouzení předchozího vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení (fakulty) nebo pro obecné uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (rektorát) nebo zahraničního středoškolského vzdělání (krajský úřad). V případě, že vám některý z dokladů chybí, postačí čestné prohlášení


  Více o nostrifikacích – uznávání zahraničního vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde.
Poslední změna: 25. duben 2022 15:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám