Jsem vysokoškolský student, kterého zasáhla válka, ale nemám ukrajinské občanství

Я студент коледжу, якого зачепила війна, але я не маю українського громадянства

Vzhledem k tomu, že pravidla pro přijímání neupřesňují pojem "přestup", musíte se přihlásit jako řádný uchazeč, splnit podmínky pro přijetí a nastoupit do prvního ročníku. Teprve poté můžete případně požádat o uznání kreditů, které jste již získali za totožné předměty jinde. Jejich uznání však nelze předem zaručit.


Оскільки правила прийому не змінюють поняття "трансфер", необхідно зареєструватися як повноправний претендент, виконати умови прийому і вступити на перший курс. Тільки після цього ви можете, можливо, подати заявку на визнання кредитів, які ви вже отримали за ідентичні предмети в іншому місці. Однак їх визнання не може бути гарантовано заздалегідь.


Jak se přihlásit:


  1. Projděte si databázi všech dostupných studijních programů na naší univerzitě. Najdete zde všechny aktuální podmínky pro přijetí, pravidelné termíny podání přihlášek atd. Neustále ji také aktualizujeme o nejaktuálnější informace.


  2. Podejte přihlášku k řádnému studiu na UK (akademický rok 2022/23). Některé fakulty stále nabízejí možnost podat si přihlášku jako řádný uchazeč. Pokud je přijímací řízení na vámi zvolený studijní program stále otevřené, můžete se zúčastnit standardního přijímacího řízení.


  3. Předložte doklady (ověřené kopie diplomu a jeho dodatku) pro posouzení předchozího vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení (fakulty) nebo pro obecné uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (rektorát) nebo zahraničního středoškolského vzdělání (krajský úřad). V případě, že vám některý z dokladů chybí, postačí čestné prohlášení.


    Více o nostrifikacích – uznávání zahraničního vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde.


Existuje možnost požádat o speciální stipendium, které je nabízeno studentům, kteří byli ve své zemi perzekuováni. Spravuje ho Odbor zahraničních vztahů RUK. Stipendium Václava Havla se uděluje pouze studentům, kteří byli přijati a zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově. Není udělováno automaticky, je třeba zohlednit další kritéria. Stipendium je určeno cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti, kteří předloží příslušné doklady prokazující útlak nebo pronásledování v jejich rodné zemi.Poslední změna: 7. duben 2022 16:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám