Jsem středoškolský student

Я студент середньої школи


Jednotlivé fakulty UK v současné době zvažují požadavky na přijetí a případné procedurální úpravy pro uchazeče z Ukrajiny. V tuto chvíli se stále můžete hlásit jako řádní uchazeči do některých studijních programů pro akademický rok 2022/23. Pokud je termín pro podání přihlášek do vámi zvoleného studijního programu stále otevřený, můžete se zúčastnit standardního přijímacího řízení.


Окремі факультети Великобританії в даний час розглядають вимоги до вступу та можливі процедурні коригування для кандидатів з України. На даний момент ви все ще можете зареєструватися як повноправні кандидати на деякі навчальні програми на 2022/23 навчальний рік. Якщо термін подання заявок до обраної вами навчальної програми все ще відкритий, ви можете взяти участь у стандартній процедурі прийому.


Pokud termín pro podání přihlášek již uplynul, informujte se u fakultních koordinátorů o dalších možnostech (případná další kola přijímání přihlášek nebo některé další speciální podmínky pro studenty s občanstvím UA).


Doporučujeme vám prozkoumat databázi dostupných studijních programů (vč. jejich aktuálních podmínek pro přijetí, řádných termínů pro podání přihlášek atd.) na naší univerzitě a poté se obrátit přímo na příslušnou fakultu.


Pro více informací se obraťte přímo na přijímací oddělení vybrané fakulty, na které chcete studovat:Kurzy češtiny nabízí Ústav jazykové a odborné přípravy UK.Poslední změna: 7. duben 2022 15:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám