PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.

prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

rozvoj@prorektor.cuni.cz

+420 224 491 111


Rektorát UK

Ovocný trh 560/5

Praha 1 – 116 36


Příslušné hlavní agendy:

 • Agenda rozvoje UK

 • Koordinace univerzitní politiky investičního rozvoje

 • Spolupráce na řízení univerzitní politiky v oblasti využívání strukturálních fondů EU a rozvojových programů

 • Spolupráce na koordinaci univerzitní politiky v oblasti komercionalizace a transferu znalostí/technologií

 • Strategická spolupráce: rozvoj spolupráce s ústředními orgány státní správy a dalšími subjekty


Profesní životopis:

Vystudoval filozofii a politologii na FF UK, doktorát získal v roce 2018. Působil v letech 2014 až 2022 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, přičemž od roku 2017 vykonával funkci náměstka pro vysoké školství, vědu a výzkum. Podílel na koncepci a realizaci vysokoškolské a vědní politiky státu v gesci ministerstva, tedy mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráci, legislativu a financování. Měl na starosti a podílel se na tvorbě nových finančních nástrojů a projektů, národních koncepčních dokumentů s dopadem na vzdělávání, vědu a výzkumu napříč státní správou.


Pracovní zkušenosti:

 • od 2022 – prorektor Univerzity Karlovy pro strategickou spolupráci a rozvoj

 • 2017 až 2022 – náměstek ministra školství ČR pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

 • 2016 až 2017 – zástupce náměstka MŠMT pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

 • 2015 až 2016 – vedoucí oddělení koncepčního odboru vysokých škol MŠMT

 • 2014 až 2015 – referent odboru vysokých škol MŠMT


Dosažené vzdělání:

 • 2018 – Ph.D. (politologie, FF UK)

 • 2010 – Mgr. a PhDr. (filozofie a politologie, FF UK)


Výuková činnost:

Předchozí pedagogická činnost na Filozofické fakultě UK a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v oblasti politické teorie a filosofie, sociologie a teorie a metodologie vědy.


Členství ve vybraných orgánech a radách:

 • Správní rada Nadace České spořitelny

 • Správní rada Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze

 • Akademický sněm Akademie věd České republiky

 • Dozorčí rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

 • Správní rada Komise J. W. Fulbrighta (do 2022)

 • Rada programu Beta2 Technologické agentury České republiky (do 2022)

 • Rada programu Éta Technologické agentury České republiky (do 2020)

 • Správní rada Univerzity Karlovy (do 2022)

 • Správní rada Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (do 2020)


Popularizační činnost:

2019 až 2021 – porotce Academia Film Olomouc, mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů


Zájmy, koníčky:

Má rád v podstatě všechny sporty s míčem – a dříve je i provozoval. Je fanouškem akčních filmů, psů, Říma, alchymie, C. G. Junga, klasické filosofie a Pána prstenů.


PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. – foto ke stažení (.jpg; 2.59 MB)Poslední změna: 26. září 2022 15:11 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám