prof. Markéta Křížová, Ph.D.

prorektorka pro zahraniční záležitosti

zahranici@prorektor.cuni.cz

+420 224 491 111


Rektorát UK

Odbor zahraničních vztahů

Ovocný trh 560/5

Praha 1 – 116 36


Příslušné hlavní agendy:

 • Meziuniverzitní dohody, strategická partnerství

 • Zahraniční agenda, veškeré zahraniční mobility

 • Zastupování UK v zahraničí, univerzitní uskupení

 • Spolupráce ve vztahu k MZV, zastupitelským úřadům, EK, EP atd.

 • Agendy vztahující se k ÚJOP UK


Profesní životopis:

Vystudovala etnologii a historii na FF UK, působí jako profesorka ve Středisku ibero-amerických studií FF UK; vyučuje i v mezinárodních programech a krátkodobých kurzech v angličtině a ve španělštině. Od roku 2019 je předsedkyní Rady Centra afrických studií FF UK. Účastní se mezinárodních projektů v rámci výzev Horizont 2020 a Erasmus+ KA2. Odborně se věnuje především koloniálním i moderní dějinám Latinské Ameriky, vztahům původních obyvatel a Evropanů; a také dopady setkání s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama, dějinami moderních utopií a dějinami vědy. V letech 2014 až 2018 byla místopředsedkyní Akademického senátu FF UK, v letech 2018 až 2022 proděkankou pro zahraničí FF UK. Od roku 2021 je místopředsedkyní steering committee European University Foundation.


Pracovní zkušenosti:

 • od 2022 – prorektorka Univerzity Karlovy pro zahraniční záležitosti

 • 2018 až 2022 – proděkanka pro zahraničí FF UK

 • od 2001 – vědecká pracovnice Střediska ibero-amerických studií FF UK


Dosažené vzdělání:

 • 2018 – profesorka (iberoamerikanistika, UK)

 • 2007 – docentka (iberoamerikanistika, UK)

 • 2002 – Ph.D. (iberoamerikanistika, FF UK)

 • 1998 – Mgr. (etnologie – historie, FF UK)


Výuková činnost:

Vyučuje na FF UK, garantuje NMgr. a Ph.D. studijní program iberoamerikanistika, vedoucí/školitelka devíti obhájených Bc. prací, 45 Mgr. prací, devíti Ph.D. disertací.


Zahraniční stáže:

2020 – hostující profesorka, Université Laval (Kanada), virtuální výukový pobyt

2018 – hostující profesorka (Cátedra Jan de Vos), CIESAS-ECOSUR (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Colegio de la Frontera del Sur), San Cristóbal de Las Casas (Mexiko)

2017 – research fellowship, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín (Německo)

2016 – E+ výukový pobyt, Universidad Autónoma de Madrid (Španělsko)

2015 – meziuniverzitní výměna, Universität Leipzig (Německo)

2012 – E+ výukový pobyt, Universidad de La Laguna (Španělsko)

2002–2011 – kratší badatelské pobyty (Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko)

2000–2001 – výzkumný pobyt Universidad Nacional Autónoma de México (Mexiko)


Publikační a tvůrčí činnost:

100 publikací (kapitoly v kolektivních monografiích, odborné články)

11 odborných monografií (individuálních, spoluautorka – kolektivní monografie)


Popularizační činnost:

➤ popularizační přednášky a projekty – dlouhodobá spolupráce s ÚSTR, Knihovnou Václava Havla, Letní školou historie (PedF UK), Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK

➤ jednorázové přednášky pro House of European History, Cambridge Heritage Research Center, TGM Czech School Chicago a další

➤ popularizační knihy a články (například časopisy Dějiny a současnost, Vesmír), spolupráce na rozhlasových a televizních pořadech (ČRo, ČT)

➤ spolupráce s Náprstkovým muzeem v Praze – spoluautorka výstavy Tváře války (2021 až 2022), konzultace k přípravě nové stálé expozice

➤ spolupráce na učebnicích dějepisu (Fraus, Didaktis)


Vybrané granty:

 • 2020 až 2022 – zapojení do projektu TEH21 (Teaching European History in the 21st Century) - Erasmus+ „Key Action 2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices)“

 • 2019 až 2021 – zapojení do řešení GA ČR, č. 19-03474S, „Evolucionismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě”

 • 2019 až 2021 – zapojení do projektu MOVES „Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges“ (Horizon 2020)

 • 2018 až 2022 – zapojení do projektu KREAS „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ (financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

 • 2012 až 2014 – hlavní řešitelka GA ČR, č. P405/12/1242, „Bohemikální prameny ke komparativnímu studiu španělské koloniální expanze raného novověku“

 • 2007 až 2010 – zapojení do projektu CLIOHRES „Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe“ (6th EU Framework Programme)

 • 2004 až 2006 – hlavní řešitelka – juniorský GA AVČR, č. KJB8101403, „Americké otroctví, evropská svoboda“


Vědecký profil (ORCID):

https://orcid.org/0000-0003-1914-3477


Motto:

Pobyt v zahraničí otevírá nové obzory. „To nemůže žádný zapříti, leč by snad byl tak svémyslný aneb tak zhruba sprostý, že by dále nic jiného po celém světě, než co laštovice za humny šveholí, zvěděti nechtěl.“
(Václav Matěj Kramerius)

Zájmy, koníčky:

Turistika (kolo, lyže, hory).


prof. Markéta Křížová, Ph.D. – foto ke stažení (.jpg; 2.47 MB)


Poslední změna: 27. září 2022 10:12 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám