• UK
  • Stanovisko UK k AI

Stanovisko UK k AI

  • Kolegium rektorky Univerzity Karlovy vítá využívání moderních technologií a nástrojů umělé inteligence (AI) jako je ChatGPT, ale zdůrazňuje potřebu nastavit mantinely pro jejich používání.

  • Technologie AI mohou být užitečné pro studenty, pedagogy i vědecké pracovníky, přinášejí konkurenční výhodu a zvyšují produktivitu práce.

  • Používání nástrojů AI by mělo být doplňkové a nikoli náhradou za vlastní myšlení a práci.

  • Používání nástrojů AI si vyžádá hluboké inovace výukových metod a testování.

  • Pokud se využijí nástroje AI s odpovědností a v souladu s etickými zásadami, mohou výrazně přispět ke zlepšení kvality vzdělávání i výzkumu.

  • Používání nástrojů AI musí být transparentní a v souladu s pokyny vyučujícího/vedoucího práce.

  • Nástroje AI musí být používány s ohledem na akademickou integritu a poctivost.

  • Riziky spojenými s používáním AI jsou zejména nekritické přijímání generovaného obsahu bez kontroly, závislost na technologiích AI, plagiátorství, chyby AI ve formě falešných výsledků.

  • Přejímání výsledků generovaných AI v jejich doslovné nebo mírně upravené podobě a jejich vydávání za vlastní dílo je považováno za plagiátorství.


Za vedení Univerzity Karlovy

David Hurný, člen kolegia rektorky


V Praze dne 24. 4. 2023


Poslední změna: 25. duben 2023 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám