Poplatky spojené se studiem

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy statut veřejné vysoké školy, který obsahuje ustanovení o poplatcích spojených se studiem. Podle čl. 24  Statutu Univerzity Karlovy (dále jen “Statut”) jsou v příloze č. 2  Statutu upraveny poplatky spojené se studiem včetně pravidel pro stanovení jejich výše, formy placení a splatnosti. V příloze č. 2 Statutu jsou upravena pravidla pro stanovení výše poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatků za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu a poplatků za delší studium v bakalářském a magisterském studijním programu. Zároveň je v příloze č. 2 Statutu  uvedena výše poplatků za studium v cizím jazyce v bakalářském, magisterském a doktorském  studijním programu, forma placení a splatnost poplatků, jakož i postup při vydávání rozhodnutí o vyměření poplatků a v odvolacím řízení včetně podmínek pro snížení výše poplatků nebo prominutí anebo pro odložení   jejich splatnosti.


Aktuální znění přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

úplné znění
Poslední změna: 24. srpen 2017 09:29 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám