Informace - Pec pod Sněžkou

Pokyny a informace pro účastníky rekreace v chatě UK v Peci pod Sněžkou


 1. Chata UK je zařízení určené pro výcvikové kurzy a soustředění posluchačů Univerzity Karlovy, rekreace zaměstnanců UK a ostatní akce. Nachází se na okraji Pece pod Sněž. u lesa směrem na Richtrovy boudy a Výrovku. Kapacita boudy je 45 lůžek ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím. (Některé pokoje s možností přistýlky).


 2. Využití a organizační zabezpečení, práva a povinnosti uživatelů jsou stanoveny provozním řádem. Povinností účastníků rekreace je seznámit se s tímto řádem a důsledně dodržovat všechna jeho ustanovení.


 3. Správcem chaty je pan Miroslav Havlíček

  Adresa: Chata UK, Velká pláň 159, 542 21 Pec pod Sněžkou

  Telefon: 499 896 176, mobil: 604 558 143


 4. Jednotlivé turnusy začínají v den nástupu po 13. hodině. Dřívější příchod rekreantů na chatu není možný.


 5. Stravování začíná v den nástupu rekreace večeří a končí posledním dnem rekreace snídaní s balíčkem na cestu (v případě plné penze). Stravování je podle výběru pro celou dobu pobytu (zaškrtněte v přihlášce) buď plná penze (snídaně, oběd a večeře)  nebo polopenze (snídaně, večeře). Při podávání jídla je zavedena samoobsluha. Kuchyň nezajišťuje žádnou dietu.


 6. Doprava vlastní. Možnost parkování u objektu.


 7. Poplatek Městskému úřadu za rekreační pobyt v částce 15,- Kč za osobu a den zaplatíte správci chaty. Poplatku jsou zproštěny osoby mladší 18 let, nevýdělečně činné, osoby starší 70 let.


 8. Pobyt Vám bude poskytnut na základě předložení faktury, která je zároveň ubytovacím poukazem a dokladu o jejím zaplacení.Na faktuře je uveden variabilní symbol, který je nutno při placení uvést. Bez těchto dokladů není možno ubytování poskytnout. Pobyt uhraďte před nástupem na rekreaci. Číslo pokoje Vám sdělí správce chaty.


 9. Při předčasném odjezdu, pozdním příjezdu nebo nenastoupení na rekreaci s výjimkou lékařsky doloženého onemocnění nemá rekreant nárok na vrácení rozdílu nákladů. Nezaplacení pobytu není odhlášením z rekreace. Odhlášení pobytu je možné u pí Zimové, tel. 224491218. Za zrušení objednaných míst budou v oprávněných případech účtovány následující stornopoplatky: v době 14-7 dní před nástupem 30% z týdenní ceny za ubytování, v době 7 dní a kratší 50%. Žádosti o vrácení poplatků doložené lékařským potvrzením zašlete nejpozději do 14 dnů po skončení rekreace na adresu: M. Zimová, SBZ UK-VS, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1. V žádosti uveďte č. účtu, na který vracenou částku požadujete poukázat.


Na rekreaci není dovoleno brát s sebou psy ani jiná zvířata !


Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám