Dlouhodobý záměr UK

Schvalování Dlouhodobého záměru UK (resp. jeho aktualizace)

sestavil : MUDr. Michal Pelíšek

Kdo může návrh předložit :

Rektor UK stanoví, zda se jedná o nový dlouhodobý záměr či jeho aktualizaci.

Časový harmonogram :

4 týdny před projednáváním :

 • předložení návrhu

 • zveřejnění na webu AS UK

 • zajistí : předkladatel, tajemník AS UK

Poté :

 • materiál projednají věcně příslušné komise

 • zajistí : komise AS UK

5 dnů před projednáváním :

 • lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů rektorovi (ten k nim zaujme stanovisko). Pozměňovací návrhy se podávají do kanceláře AS UK, nejlépe písemně či prostřednictvím elektronické adresy senat@cuni.cz

 • později již nejsou pozměňovací návrhy přípustné

 • zajistí : členové AS U

Projednávání :

Podklady :

 • návrh předpisu

 • soubor pozměňovacích návrhů

 • vyjádření fakult a součástí

Proces :

 • úvodní slovo pronese rektor, doplní jej prorektoři

 • předsedové komisí sdělí jejich stanoviska

Hlasování :

 • nejprve o pozměňovacích návrzích: pro přijetí nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných senátorů

 • hlasování o návrhu vnitřního předpisu jako celku se zapracovanými schválenými pozměňovacími návrhy: k přijetí nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných


Poslední změna: 21. leden 2018 23:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám