Právní status UK a zřizovací dokument

Dokument charakterizující právní status Univerzity Karlovy v Praze, předložený Evropské komisi dne 17. 7. 2007

je ke stažení zde, buď jako pdf soubor nebo naskenovaný dokument s podpisem prorektora.


Právní status Univerzity Karlovy v Praze upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách1 (v anglickém překladu Act. No.111 on Higher Education Institutions dated 22nd of April 1998 and on Modification and Amendment of Other Acts), který má z právního hlediska povahu zřizovacího dokumentu instituce. V tomto smyslu je datum 22. dubna 1998 datem zřízení UK jakožto právního subjektu v rámci aktuální legislativy, od níž se odvíjejí formy zapojení pracovišť Univerzity Karlovy v Praze do projektů RP7.


Osvědčení o registraci DIČ Univerzity Karlovy vydané Finančním úřadem pro Prahu 1.

___________________________________________________________________________________________________________________

Zákon č. č. 111/1998 Sb. byl novelizován s účinností počínající dnem 30. prosince 2006, viz zákon č. 624/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 111/1998 Sb. Úplné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách s vyznačenými změnami podle z. č. 552/2005 Sb., 161/2006 Sb., 165/2006 Sb., 310/2006 Sb., a 624/2006 Sb., je zde Zákon 111/1998 Sb. - změny (zdroj www.msmt.cz/vzdelavani/legislativni-normy-a-souvisejici-informace ).
Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám