Kontaktní osoby na fakultách

Za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami je na fakultní úrovni odpovědná kontaktní osoba. Kontaktní osoba je při své činnosti v úzké spolupráci se studenty, vyučujícími, Kanceláří, studijním oddělením, speciálními pracovišti, příslušnými katedrami a ústavy apod. Kontaktní osoba je jmenována děkanem příslušné fakulty.


Úkoly kontaktní osoby


Kontaktní osoby:

Katolická teologická fakulta

Michaela Kristová

tel.: 220 181 383


Evangelická teologická fakulta

ThDr. Ladislav Beneš

221 988 415


Husitská teologická fakulta

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

241 732 357


Právnická fakulta

JUDr. Lucie Široká

221 005 405


1. lékařská fakulta

doc. MUDr. Olga Švestková, PhD.

224 968 492


2. lékařská fakulta

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

224 439 201


3. lékařská fakulta

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

267 102 942


Lékařská fakulta v Plzni

Mgr. Petra Buňatová

377 103 101


Lékařská fakulta v Hradci Králové

PhDr. Mariana Štefančíková

495 816 415


Farmaceutická fakulta

PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D.

495 067 254


Filozofická fakulta

PhDr. Mgr. David Čáp

221 619 676


Přírodovědecká fakulta

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

221 951 397


Matematicko-fyzikální fakulta

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

221 913 204


Pedagogická fakulta

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

221 900 228


Fakulta sociálních věd

Mgr. Kateřina Vovsová

222 112 237


Mgr. Denisa Šmejkalová

222 112 237


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

220 172 142


Fakulta humanitních studií

Mgr. Eliška Pincová

251 080 393Poslední změna: 5. září 2018 11:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám