Speciální pracoviště

Speciální pracoviště jsou zřizována na půdě jednotlivých fakult, nicméně jejich služeb mohou využívat i studenti ostatních fakult.


Poskytují studentům široké spektrum služeb – technickou podporu, digitalizaci a úpravu studijních materiálů, individuální a modifikovanou výuku, prezenční a absenční půjčování knih a studijních materiálů (včetně cizojazyčné literatury), sportovní aktivity a sportovní poradenství.


Pracoviště na UK

Pracoviště mimo UK

Studenti se zrakovým postižením:


Studenti s pohybovým postižením:


Studenti se sluchovým postižením:


Studenti s psychologickými a psychiatrickými poruchami:


Studenti se všemi typy postižení:


Linka důvěry

NON STOP LINKA DŮVĚRY  Krizového centra RIAPS

Tel.: 222 580 697

Poradny

Přehled poraden na fakultách Unvierzity Karlovy


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám