Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zaměřen na zlepšování kvality vzdělávání jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Oprávnění žadatelé jsou podporováni při aktivnější vědecko-výzkumné činnosti a zvyšování vzdělanosti a praxe pedagogických a vědeckých pracovníků.


V rámci tohoto programu bylo na Univerzitě Karlově doposud realizováno 40 projektů v úhrnné sumě 825 miliónů korun. Realizace těchto projektů probíhá na osmi fakultách a dvou součástech univerzity, dva projekty se zaměřením na podporu postdoktorandů "POSTDOCI NA UK" a "POSTDOCI II UK" jsou realizovány jako celouniverzitní.


V dalších 41 projektech OP VK, které jsou realizovány ostatními vysokými školami a vědeckými institucemi v ČR, figuruje Univerzita Karlova jako partner. Finanční podíly v těchto projektech činí téměř 100 miliónů korun.


Projekty realizované na Univerzitě Karlově v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 01-04-2015)


Projekty realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve kterých Univerzita Karlova figuruje jako partner (k 01-04-2015)


Poslední změna: 5. červen 2018 15:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám