Fotogalerie


Prohlédněte si fotografie z proběhlých akcí!


Svatoštěpánské setkání 2019

Setkání na 2. svátek vánoční se uskutečnilo v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově. Vánoční zdravici pronesli rektor kostela, rektor Univerzity Karlovy a trvalý jáhen kostela. Součástí programu byl krátký varhanní koncert a následoval odborný výklad profesora Royta.


Prohlédnout fotografie

Prohlédnout videoreportáž
Advent na UK 2019

Podívejte se na reportáž a fotografie z vánočního setkání studentů, zaměstnanců a aboslventů Univerzity Karlovy, které připravil Klub Alumni UK.


Prohlédnout fotografie

Prohlédnout videoreportáž
Zahradní slavnost 2019

Za slunného počasí proběhlo 18. června slavnostní zakončení akademického roku ve Valdštejnské zahradě. Akci zahájili předseda senátu pan Jaroslav Kubera, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. a prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Slavnostní slovo k 30. výročí Sametové revoluce pronesli Mgr. Václav Bartuška a Mgr. Martin Klíma, studentští lídři z roku 1989. O hudební složku se postaral Jan Smigmátor a Swinging Q.


Prohlédnout fotografie

Prohlédnout videoreportáž

Den celoživotního vzdělávání a festival absolventů 2019

Akce představila kurzy celoživotního vzdělávání všech 17 fakult UK, včetně seminářů Univerzity třetího věku, řadu přednášek a praktických ukázek z různých oborů nebo setkání se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou a moderátorem Danielem Stachem.


Prohlédnout fotografieSvatoštěpánské setkání 2018

Tradiční setkání absolventů a zaměstnanců Univerzity Karlovy proběhlo tentokrát v krásných prostorách Strahovského kláštera. O výzdobě a architektuře Strahovského kláštera promluvil pan prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK.


Prohlédnout fotografie

Prohlédnout videoreportážAdvent 2018

Letos na UK chodil i Mikuláš! Každoroční setkání studentů, absolventů a zaměstnanců proběhlo tradičně na dvoře Karolina. Užít jste si mohli koncert, světelnou show, bohatý program pro děti a také jste si mohli vychutnat výborný svařák a další občerstvení.


Prohlédnout fotografie

Videoreportáž


Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 2018

V sobotu 21. května se v historických prostorách Karolina uskutečnil Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů, na kterém všech 17 fakult UK představilo nabídku programů celoživotního vzdělávání. Součástí programu byly také odborné přednášky, prohlídky Karolina, koncert, fotokoutek a dětský program.

Ve Velké aule Karolina oslavili absolventi 5 fakult ceremoniálem zlaté promoce 50 let od absolutoria na své alma mater.


Prohlédnout fotografie


Svatoštěpánské setkání 2017

Na Druhý svátek vánoční bylo v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí opravdu plno. Setkání zaměstnanců a absolventů Univerzity Karlovy se tradičně konalo 26. prosince a k poslechu zahrály kostelní varhany. O výzdobě a architektuře Týnského chrámu promluvil pan prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK.


Prohlédnout fotografie


Advent 2017

Druhý týden v prosinci se uskutečnilo na dvoře Karolina předvánoční setkání zaměstnanců, absolventů a studentů Univerzity Karlovy. Adventní atmosféru podpořil zpěv koled v podání dětského sboru, představení živého Betlému, světelná show Pa-Li-Tchi a vystoupení kapely Oranžáda, která zahrála vánoční koledy v rytmu balkánské dechovky. V programu nechyběla také tombola plná výher, které do slosování věnovali fakulty UK.


Prohlédnout fotografie

Zhlédnout videoreportáž


Zahradní slavnost 2017

Tradiční akce Univerzity Karlovy se konala ve středu 21. června ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR po záštitou senátora Václava Hampla.

K členům Klubu Alumni, vedení univerzity a fakult a dalším hostům promluvili 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Dvorská, rektor Tomáš Zima, emeritní rektor UK Ivan Wilhelm a absolvent Fakulty sociálních věd, moderátor Václav Moravec. Fotografie ze slunného odpoledne ve Valdštejnské zahradě si můžete prohlédnout v galerii níže.

Prohlédnout fotografie

Zhlédnout videoreportáž


Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů 2017

I v roce 2017 proběhl v historických prostorách Karolina Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů. Nejenže fakulty prezentovaly různorodé programy celoživotního vzdělávání, ale absolventi některých fakult z roku 1967 znovu prožili slavnostní ceremoniál promocí po 50 letech! Rádi bychom Vám poděkovali za hojnou účast! Věříme, že jste si den v Karolinu plně užili se svými nejbližšími.

Prohlédnout fotografie z akce

Prohlédnout fotografie z fotokoutku

Svatoštěpánské setkání 2016

Svatoštěpánské setkání Klubu Alumni UK se 26. prosince 2016 uskutečnilo v kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského v Karmelitské ulici na Malé Straně. Významný raně barokní kostel proslul zejména soškou Pražského Jezulátka. Odborného výkladu se ujal prorektor prof. Jan Royt. Setkání alumni zahájil rektor Tomáš Zima.

Prohlédnout fotky


Advent 2016

28. listopadu 2016 se Univerzita Karlova otevřela všem svým studentům, absolventům, zaměstnancům i přátelům při společné oslavě adventu.

Prohlédnout fotkyDen celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 2016

16. dubna 2016 jsme vám v Karolinu představili další vzdělávání učitelů, přípravné programy, vzdělávání pro cizince, různé typy profesního vzdělávání, zájmové programy, programy pro děti, vzdělávání po síti a další. Seznámili jsme vás i se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které průběžně připravujeme pro naše absolventy. Novinkou se stala tzv. zlatá promoce, setkání absolventů po padesáti letech od promoce. Pro všechny návštěvníky byl v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program. Podívejte se do fotogalerie, jak jsme si to užili!

Prohlédnout fotkySvatoštěpánské setkání 2015

Tradiční setkání členů Klubu Alumni UK proběhlo 26. prosince 2015 v kostele Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela na Smíchově, Holečkova ul. 10. Jde o objekt umělecky vyzdobený zcela ojedinělým stylem z druhé poloviny 19. století, kterým je Beuronská umělecká škola. Kostel sv. Gabriela je její druhou nejucelenější památkou na světě, a to po kapli sv. Maura v Německu.

Prohlédnout fotkyAdvent 2015

První ročník předvánočního setkání se uskutečnil ve středu 2. prosince. Návštěvníkům z řad absolventů, studentů i zaměstnanců a veřejnosti byly představeny fakulty UK v netradičním duchu. Nechyběly ani adventně a vánočně laděné přednášky, vůně svařeného vína a vánoční stromeček.

Prohlédnout fotkyZahradní slavnost 2015

Zahradní slavnost UK se konala 2. června 2015 pod záštitou senátora a emeritního rektora prof. Václava Hampla v prostorách Valdštejnské zahrady v Praze. Hosty z řad absolventů, přátel a zaměstnanců UK přivítal ve svém proslovu také rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Prohlédnout fotkyDen celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 2015

Den CŽV a Festival absolventů přivítal všechny návštěvníky v sobotu 11. dubna 2015. V prostorách Karolina byly představeny nabídky kurzů CŽV jednotlivých fakult a součástí UK. Vybraným tématům se věnovaly zajímavé přednášky v Císařském sále. Nechyběl ani program pro děti či prohlídky historických prostor Karolina.

Prohlédnout fotky


Den UK v Bruselu Univerzita Karlova se při příležitosti setkání na několika belgických univerzitách setkala také se svými absolventy, kteří žijí a pracují v Bruselu. Setkání se uskutečnilo 10. 11. na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Prohlédnout fotky


Dne 18. června 2014 se uskutečnila Zahradní slavnost Univerzity Karlovy v Praze, která se konala pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Aleny Gajdůškové v prostorách Valdštejnské zahrady v Praze. Hosty z řad absolventů, přátel a zaměstnanců UK přivítal ve svém proslovu také rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.


Motolský parník 2014: fotoohlédnutí

Motolský parník, na jehož palubě mohli letošní absolventi, ale i další studenti, pedagogové (včetně děkana současného i minulého) a přátelé 2. LF UK oslavit konec studia či školního roku, vyplul poslední červnové úterý z přístaviště Na Františku.


10. ledna 2014 se v Paláci Žofín uskutečnil již 126. reprezentační ples mediků. K poslechu a tanci hráli a zpívali Orchestr Karla Vlacha, Dixieland 1. LF UK, Josef Laufer, Yo-Yo Band, Roman Vojtek, Pavel Vítek a další.


Týden vědy a techniky 2013

V roce 2013 proběhl již 13. ročník největšího vědeckého festivalu v České republice, který se tradičně konal v měsíci listopadu.3. dětská vědecká konference

Akce proběhla ve dnech 1.–2. 11. 2013 v Praze v kampusu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.Setkání Alumni IMS FSV UK 2013

24. září 2013 se v Kavárně Pavilon Grébovka v Havlíčkových sadech uskutečnilo další setkání Alumni IMS FSV UK. Organizace Alumni IMS: dr. David Emler, emler@fsv.cuni.cz


Sportovní dětské léto na UK FTVS -

8. - 12. 7. 2013, 15. - 19. 7. 2013, 5. - 9. 8. 2013,

12. - 16. 8. 2013, 19. - 23. 8. 2013. V pěti letních termínech se uskutečnil 2. ročník Sportovního dětského léta na UK FTVS.


Rektorský sportovní den 2013

Rektorský sportovní den proběhl 16. května 2013.
Dětská pouť 2013

Letos se opět uskutečnila Dětská pouť 2013, kterou 1. lékařská fakulta UK pořádala spolu se Spolkem mediků českých, IFMSA a FV VOS pod záštitou starostky městské části Praha 2.


Setkání absolventů UK FTVS

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze letos slaví 60. výročí založení svého vzniku. K příležitosti tohoto jubilea se 21. 6. 2013 konalo Setkání absolventů UK FTVS.


125. reprezentační ples mediků 1. lékařské fakulty

pořádaný 11. 1. 2013 v prostorách paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze.

Zah


Poslední změna: 9. leden 2020 17:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám