Modifikace přijímacího řízení

Každý uchazeč o studium musí splnit podmínky stanovené Řádem přijímacího řízení Univerzity, aby byl ke studiu na Univerzitě přijat.


Student se zdravotním postižením však může s ohledem na specifikované zdravotní charakteristiky požádat o modifikaci přijímacího řízení. Ta nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení přijímací zkoušky, zvětšeném tisku (zadání testu), přítomnost tlumočníka do znakového jazyka, využití různých pomůcek a technologií apod.


Pokud uchazeč o studium takovou modifikaci přijímacího řízení požaduje, musí do přihlášky ke studiu vložit písemnou zdůvodněnou žádost doplněnou lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. Vyjádření lékaře nebo odborného pracoviště by mělo obsahovat bližší specifikaci potřeb uchazeče v kontextu přijímacího řízení a návrh jeho odpovídající modifikace.


Po přijetí takovéto přihlášky studijní oddělení neprodleně informuje kontaktní osobu fakulty, která prozkoumá ve spolupráci s příslušným proděkanem žádost o modifikaci přijímací zkoušky. Kontaktní osoba posléze naváže s uchazečem o studium osobní kontakt, zjistí povahu a rozsah specifického nároku a navrhne ve spolupráci s příslušným proděkanem, katedrou či ústavem modifikaci přijímací zkoušky. Obecně platí, že navrhovaná úprava by se měla odchylovat od běžného postupu jen v nejmenší nutné míře.


Dále se také ověřuje připravenost uchazeče o studium využívat standardních technologií, které jsou pro překonání daných specifických bariér k dispozici (kompenzační pomůcky, výpočetní technika, znalost českého znakového jazyka nebo hmatového písma apod.)


Uvedený postup je třeba realizovat vždy tak, aby byl v souladu s Řádem přijímacího řízení Univerzity a případnými navazujícími fakultními vnitřními předpisy nebo opatřeními.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám