Digitalizace studijních materiálů

Digitalizace studijních materiálů představuje jednu ze základních forem podpory studentů s postižením zraku. Hlavní výhodou digitalizovaného textu (skripta, kniha, článek apod.) je to, že může být s využitím počítače vybaveným odpovídajícím softwarem transformován do zvukové podoby.


Texty jsou digitalizovány na základě individuální dohody především do formátu docx či pdf.


Pracoviště poskytující digitalizaci studijních textů na UK

Carolina - Středisko digitalizace studijních zdrojů IPSC UK

- středisko digitalizuje knihy pro následující fakulty: PF, FF, FSV, FHS, LF, FTVS


- další služby:

  • Braillský tisk

  • Černotisk, vazba tištěných materiálů

  • Konzultace pro práci se SIS, vyhledávání v Centrálním katalogu, databázích


Kontakty:

Adresa:

Bc. Zuzana Žižková

Celetná 20, Praha 1

Web:

Mgr. Miloš Šmíd

http://carolina.ipsc.cuni.cz

tel.: 224 491 581Knihovna ETF UK

- digitalizace materiálů pro studenty z ETF, KTF, HTF

- tisk materiálů


Kontakty:

Adresa:

Bc. Veronika Zemanová

Černá 9, Praha 1

tel. 221 988 602

Web: http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-164.htmlÚstřední knihovna PedF

- digitalizace materiálů pro studenty z PedF


- další služby:

  • Studovna - počítač vybavený syntetickým hlasovým výstupem a programem pro zvětšování obrazovky. Je zde též umístěna kamerová čtecí lupa pro zvětšování tištěných materiálů.

  • Tisk materiálů


Kontakty:

Adresa:

Michal Hoftich

Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

tel. 221900178

Web:

Mgr. Jitka Bílková

http://beta.pedf.cuni.cz/handi.htm

tel. 221900223


Již digitalizované knihy naleznete v:

  • Centrálním katalogu UKhttp://ckis.cuni.cz - pro digitalizované texty je potřeba u položky Druhy dokumentů zvolit „elektronické zdroje“ nebo v kolonce Umístění zatrhnout „Carolina- IPSC UK“

  • Vyhledávač UKAŽ- http://ukaz.cuni.cz 


Poskytování digitalizovaných zdrojů

Podmínkou pro poskytnutí knihy je registrace v dané knihovně (Pedf, ETF) či středisku (Carolina). Student musí být zároveň evidován v seznamu studentů se specifickými potřebami.


V případě Pedf si student knihu stáhne z webu knihovny na základě přístupu získaného registrací. V případě ETF či Caroliny student e-mailem či telefonicky o danou knihu zažádá a dokument je mu obratem zaslán e-mailem či přes datové uložiště, nebo uložen přímo do čtecího zařízení či flash disk.


Žádost o digitalizaci

Není-li text digitalizován či jej student nenalezl v katalogu, je možné postupovat dvěma způsoby:

1. Student doručí tištěnou verzi dokumentu do daného digitalizačního střediska (Carolina, knihovna PedF, knihovna ETF)

2. Na základě domluvy studenta se střediskem si daný tištěný dokument zapůjčí digitalizátoři samiPoslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám